Lokalne koalicije za razvoj zajednice – trejler dokumentarnog filma

U okviru projekta Lokalne koalicije za razvoj zajednice, kreiran je dokumentarni film u kojem su predstavljeni rezultati i dostignuća projekta, kao i kojim putem se do njih došlo.

U filmu je stavljen poseban akcenat na aktivnosti dobitnika malih grantova i njihove saradnje sa lokalnim vlastima, posmatrano iz perspektive civilnog sektora i lokalnih vlasti.

Glavni cilj ovog projekta je bio da se pruži doprinos jačanju organizacija civilnog društva i podrška u njihovoj ulozi u razvoju zajednice putem treninga i umrežavanja za reformu politika, sa namjerom da se promovišu dobre prakse saradnje lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva, kao i da se osnaži njihovo aktivno učešće u procesima EU integracija Crne Gore.

Projekat Lokalne koalicije za razvoj zajednice, finansirala je Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori kroz IPA 2011 Civil Society Facility Development Programme – komponenta 2: Građanske inicijative za razvoj kapaciteta koje imaju za cilj jačanje uloge civilnog društva u razvoju zajednice, i Komisija za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću – Ministarstvo finansija.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)