Making Europe Work – Otzenhausen, Njemačka

Mladi članovi Agencije za lokalnu demokratiju u periodu od 11. do 18. juna učestvovali su na seminaru koji su organizovali Evropska akademija Otzenhausen, Njemačka (Europäische Akademie Otzenhausen) i Mladi federalisti Njemačke (Junge Europäische Föderalisten – JEF Deutschland).

Seminar je realizovan u okviru projekta Making Europe Work. Ovaj projekat je okupio 22 učenika, iz 10 organizacija sa prostora Njemačke, Francuske i Zapadnog Balkana.
Seminar je bio fokusiran na osnaživanju, umrežavanju, koordinaciji, razvijanju vještina za intelektualni rad, kao i razvijanju ideja i pisanju projekta.

Na seminaru su učesnici bili u prilici da nauče nesto više o populizmu u Evropi, vještinama interkulturalne komunikacije, finasijskom upravljanju, takođe da diskutuju o aktuelnoj političkoj situaciji kao i o problemina u civilnom drustvu.
U okviru seminara učesnici su posjetili Luksembur,Trier, Sarbriken gdje su razgovarali sa predstavnicima evropskih institucija, univerziteta, lokalnih i regionalnih vlasti.
Nakon seminara planirano je da učesnici ostanu u kontaktu putem online sastanaka. Time su učesnici dobili priliku da razvijaju svoje projektne ideje, dok će razni stručnjaci biti pozvali da se pridruže online raspravama i pruže njihova znanja o upravljanju projektima, političkim debatama i mogućnostima finansiranja projektnih ideja.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)