Making Europe Work

Predstavnici Agencije za lokalnu demokratiju Nikšić učestvovali su na seminaru u okviru projekta “Making Europe Work” koji je održan je od 1. do 8. maja, 2016. godine u Njemačkoj. Na ovom treningu učestvovali su i mladi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova*, Francuske, Njemačke. Ovaj trening organizovala je Evropska akademija Otzenhausen (EAO) i Mladi evropski federalisti Njemačke (JEF), i predstavlja samo prvi korak u trogodišnjem planu rada na umrežavanju i koordinaciji regionalnih, međuetničkih i međunarodih aktivnosti za mlade ljude među akterima civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana, Njemačke i Francuske.

Seminar je bio fokusiran na razvijanje vještina za interkulturalni rad i razvijenje ideja i pisanje projekta, posebno u dijelu ideja za regionalne / prekogranične projekte. Pored toga, 3. maja učesnici su imali priliku da posjete Evropski parlament, kao i Savjet Evrope u Strasburu.

U Saarbrucken 4. maja organizovana je panel disksija – učesnici su imali priliku da razgovaraju sa političarima i predstavnicima civilnog sektora: Doris Pack – bivšim članom Evropskog parlamenta (1989 – 2014); Dr. Gabriela Vojvoda – profesor na Saarland univerzitetu, Saarbrucken; Dr. Andreas Marchetti, poliglot, Bad Honnef.

Nakon ovog seminara učesnici će ostati u kontaktu putem online sastanaka. Ovo će dati priliku da se dalje razvijaju projektne ideja i projete, dok će stručnjaci biti pozvani da se pridruže online raspravama, kao i da pruže znanja o upravljanju projektima, političkim debatama ili mogućnostima finansiranja, u skladu sa potrebama učesnika. Sljedeći seminar na kojem će se dalje ramatrati i razvijati program će biti održan u 2017. godini.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)