Marikultura: naučna i ekonomska saradnja Friuli Venecije Gulije i Crne Gore u kultivaciji proizvoda mora – Kamenice se vratile kući

Ostrige su se vratile u Boku, u svoju prirodnu kuću, odakle su izbačene zbog nebrige ljudi.  Ljudi su nekontrolisano sakupljali ovu cijenjenu školjku, za koju je najpoznatiji ljubavnik na svijetu, Kazanova, tvrdio da ima dejstvo afrodizijaka, pa je gotovo potpuno istrijebljena.

Projekat “Marikultura” je počeo sa sprovođenjem 2010. godine, a njegov primarni cilj je bio proizvodnja prvih kamenica (ostriga) iz uzgoja u Crnoj Gori nakon više od jednog vijeka. U tu svrhu formirana je farma za uzgoj ostriga, uz naučnu i tehničku podršku eksperata iz Italije i Instituta za biologiju mora iz Kotora, uspostavljen sistem satelitskog nadzora kvaliteta voda u Boki Kotorskoj, a u toku promocije projekta biće održan naučni skup, kulinarski kurs za plodove mora i prezentacija kulinarskih specijaliteta.
Ostrige prečišćavaju morsku vodu, uklanjaju sedimente i stvaraju staništa za druge organizme. Zato se njihovi oklopi vraćaju u more. Eko-sistem Boke sa njima će biti uravnoteženiji.

Decenijska iskustva stečena u oblasti marikulture u italijanskoj regiji Friuli Venecija Đulija su prenešene u Crnu Goru. Kroz projekat podrške eksperimentalnom uzgajalištu kamenica (ostriga) u Orahovcu u Boki Kotorskoj, ciljano je na:

  • Uspostavljanje sistema satelitskog snimanja, praćenja i analize kvaliteta voda u zalivu
  • Modernizaciju morske “vodokulture” i uzgoja morskih vrsta
  • Uvođenje inovativnih tehnologija i održive proizvodnje uz poštovanje evropskih standarda
  • Promociju ekonomskih i preduzetničkih potencijala
  • Valorizaciju primorskog gastronomskog nasljeđa

Uzgajalište u Orahovcu za sada ima savršene parametre: u blizini rijeku koja se uliva u more, savršenu temperaturu mora i salinitet, uz monitoring stručnjaka sa Instituta za biologiju mora.

Projekat je usaglašen sa Strategijom razvoja morskog ribarstva i marikulture u Crnoj Gori, i urađen u skladu sa Zakonom o morskom ribarstvu. Doprinijeće povećanju proizvodnje jestivih domaćih školjaka u Bokokotorskom zalivu za potrebe domaćeg stanovništva i turizma, kao i zapošljavanju (5 radnika sa Biroa rada).

Partneri u projektu:

  • Centralna direkcija za međunarodne i evropske odnose Autonomne regije Friuli Venecija Đulija
  • Federazione Italiana Maricoltori
  • Institut za biologiju mora
  • Zajednica Italijana Crne Gore
  • Agencija za lokalnu demokratiju iz Nikšića

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)