Partneri na projektu ‘’Mladi Balkana za Evropu’’ raspisuju konkurs za dodjelu sredstava iz Fonda za mlade „I naš glas treba da se čuje!”

Cilj Fonda za mlade i ovog konkursa jeste doprinos povećanju učešća mladih i jačanju lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu kroz podršku lokalnim omladinskim organizacijama koje zastupaju aktivno učešće mladih u lokalnim zajednicama. Pozivamo zainteresovane lokalne omladinske organizacije iz Crne Gore koje ispunjavaju uslove da se prijave na konkurs.

Ukupna sredstva Fonda za mlade „I naš glas treba da se čuje“ iznose 78.000 EUR.

Ovim sredstvima biće podržane lokalne omladinske nevladine organizacije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Iznos grantova kreće se između:• minimalnog iznosa: 3.000 EUR

• maksimalnog iznosa: 6.000 EUR

Vrste projekata koje će biti podržane u okviru ovog poziva su sledeće:

• Projekti koji pružaju podršku u osnaživanju mladih, kao i socijalnoj inkluziji marginalizovanih omladinskih grupa

• Projekti koji promovišu dijalog između mladih i institucija na lokalnom nivou

• Projekti koji promovišu učešće mladih u donošenju odluka na lokalnom nivou

• Projekti koji zastupaju bolju poziciju mladih na lokalnom nivou

• Projekti koji pružaju podršku učešću mladih u sprovođenju politika koje utiču na lokalni socijalni, ekonomski i kulturni razvoj

• Projekti koji promovišu ljudska prava u lokalnoj zajednici

• Projekti koji promovišu inter-generacijsku solidarnost i održivi razvoj

Konkurs je otvoren do 28. februara 2020. godine do 15h, a sve informacije u vezi sa konkursom i aplikacioni obrasci nalaze se na linkovima

Guidelines for Grant Appliacnts RYCE Youth Fund

Annex I – Application Form RYCE Youth Fund

Annex II – Budget RYCE Youth Fund

Annex III – Logical Framework RYCE Youth Fund

Annex IV – Declaration by the Grant Applicant