Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić organizovala je okrugli sto “Lokalni monitoring reformi – dobra praksa postaje naša praksa”, 29. marta 2019.godine u Inovaciono preduzetničkom centru “Tehnopolis”, kao jednu od aktivnosti u okviru projekta “Mladi Balkana za Evropu”.

Kako je glavna tema okruglog stola bila usmjerena na zapošljavanje mladih, ovom dogadjaju prisustvovale su lokalne i nacionalne  institucije, nevladine organizacije,lokalne firme i predstavnici mladih. Različite perspektive, razmjena iskustva, ideja i mišljenja u skladu sa brojnim i raznolikim zaključcima, dali su na važnosti ovom dogadjaju koji je okupio različite zainteresovane strane.

Uzimajući u obzir zapošljavanje mladih, institucije nude brojne prilike za zaposlenje, stručne programe, ali njihova strana poručuje da mladi ljudi moraju biti više aktivni. Programi i prakse profesionalnog i stručnog osposobljavanja kroz srednjoškolske i fakultetske mehanizme predstavljaju ključni impuls za zapošljavanje mladih, ali prema njihovom mišljenju, izvori sa relevantnim informacijama su daleko od njih,a karijerni centri bi trebali biti dostupniji i otvoreniji za komunikaciju.

Projekat “Mladi Balkana za Evropu” predstavlja inicijativu 14 organizacija Zapadnog Balkana,sa ciljem da osnaže omladinske organizacije i upoznaju ih sa procesom pristupanja Evropskoj Uniji,sa akcentom na pregovaračka poglavlja 19, 23 i 24. Takodje, jedan od ciljeva je i upoznavanje gradjana sa procesima Evropskih integracija.