Mladi u Opštini Nikšić

U utorak, 26.12.2017.godine u okviru dana „Mladi preuzimaju”organizovana je posjeta mladih Opštini Nikšić.
Ovaj događaj Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić je realizovala u saradnji sa resornim podpredsjednikom Opštine i Sekretarijatom za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić, a posjeti su prisustvovali predstavnici učeničkog parlamenta JU Ekonomsko – ugostiteljske škole iz Nikšića, kao i njihova profesorica, Vesna Josipović.

Cilj ovog dana je da se mladima približi rad lokalne samouprave, te poveća povjerenje u intitucije, a u krajnjem, i da ovaj program postane praksa u budućnosti.

Mladi su najprije posjetili JU Gradsku biblioteku “Njegoš”, gdje ih je primila direktorica ove ustanove, Renata Bulajić, a koja je pozvala na saradnju, i pokazala izuzetnu otvorenost za podršku Učeničkom parlamentu i školi za sve ideje, odnosno programe koje bi mladi osmisli.

Nakon toga, mladi su imali priliku da posjete Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić, gdje ih je ugostio sekretar ovog Sekretarijata, Milan Korać. Predstavljajući oblasti rada ovog Sekretarijata, odnosno, nadležnosti, mladi su imali priliku da se bliže upoznaju, kako sa mogućnostima u oblasti obrazovanja, tako i u sportu i kulturi, ali i da postave pitanja vezano za iste.

Maja Radoičić, ispred Kancelarije za mlade Opštine Nikšić, je takođe prezentovala rad same Kancelarije, kao i aktuelne zakonske okvire za mlade na lokalnom i nacionalnom nivou.
Podpredsjednica Opštine Nikšić Sonja Nikčević, u Sali Skupštine Opštine Nikšić, pozdravila je mlade i podržala inicijative ove vrste, ali i prezentovala nadležnsti Skupštine kao izvršioca zakonodavne vlasti.

Rukovodilac Službe predsjednika, Slobodanka Roganović, primila je mlade, prezentovala rad ove službe, ali i pozdravila saradnju Agencije za lokalnu demokratiju i Opštine Nikšić, kako u organizaciji ovog događaja, tako i ostalih.

Poslednji segment posjete u samoj zgradi Opštine, je i upoznavanje sa građanskim biroom, odnosno, segment rada matičara, potrebnih dokumenata i uslova za izdavanje radne, odnosno, volonterske knjižice, kao i ovjeravanje različitih dokumenata.

Ovaj dan završen je posjetom Kancelariji za prevenciju narkomanije u Opštini Nikšić, gdje je Ljubica Abramović predstavila rad Kancelarije, ali i istakla značaj Učeničkih parlamenata, kao tijela koji mogu biti značajni prilikom rada na prevenciji zavisnosti, ali i napomenula da je već početkom naredne godine u planu i posjeta upravo JU Ekonomsko – ugostiteljskoj školi.

Ova aktivnost je dio projekta „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana”, koji se implementira u 5 zemalja zapadnog Balkana, od strane Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju – ALDA i Agencija za lokalnu demokratiju iz 8 opština učesnica projekta (Crna Gora – Nikšić, Srbija – Subotica i Knjaževac, Bosna i Hercegovina – Mostar, Prijedor i Zavidovići, Kosovo* – Peć, Makedonija – Skoplje).

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)