Moj grad – grad mladih

U organizaciji Agencije za lokalnu demokratiju 07. i 08. decembra, 2016. godine u IPC Tehnopolis, održana je radionica „Moj grad – grad mladih”. Tema ove radionice je bila uključivanje mladih u lokalnu zajednicu, kao i podsticanje mladih da na kreativan način izraze svoj stav prema određenim preprekama i problemima.

Oni su u toku ove dvodnevne radionice uz stručnu podršku, radili na kreiranju detaljnog predloga za određeni sadržaj i prostor, koji bi bio namijenjen mladima.

Za ovu svrhu koristila se prethodno kreirana Mapa mladih Nikšića, na kojoj su mapirane određene tačke i prostori, kao i predlozi mogućih sadržaja koji bi bio namijenjen mladima.
Proizvod ove radionice, kreirano idejno rješenje će biti prezentovano lokalnim vlastima, kako bi stekli uvid u želje i potrebe mladih.

Ova aktivnost je dio projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana, finansiranom od strane Evropske komisije kroz program Civil Society Facility, Operating grants IPA CSO Associations, Support to regional thematic associations.  

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)