„Moj grad – interkulturalni grad“ – počeo istraživački rad mladih iz Nikšića

Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić u četvrtak 3. avgusta 2017. godine je počela sa realizacijom aktivnosti “Moj grad – interkulturalni grad”.
S tim u vezi, organizovana je radionica, koja predstavlja prvi korak u realizaciji ove aktivnosti, odnosno istraživačkog rada učesnika na temu interkulturalnosti na prostoru opštine Nikšić, pod odgovarajućim stručnim mentrostvom.

Na ovoj radionici, grupa je dobila sve neophodne informacije, predznanja i materijale, nakon čega je napravljen konkretan plan daljeg rada, odnosno, određeni pojedinačni zadaci u skladu sa preferencijama učesnika.
Nakon ovoga, slijedi istraživanje kulturno – istorijskih spomenika i poznatih ličnosti po prethodno dogovorenim standardima.

Cilj ove aktivnosti, odnosno, istraživanja je da se predstavi interkulturalnost na prostoru Opštine Nikšić, kako danas, tako i kroz istoriju, kao i podizanje kulturne svijesti u lokalnim zajednicama i poboljšanje opšte percepcije o kulturnim praksama među mladima u regionu.
Na kraju, nakon ažuriranja i selektovanje dobijenih informacija kreiraće se i publikacija koja će biti lokalno i regionalno promovisana.
Ostanite u toku vezano za materijale koji će biti kreirani u okviru ovog istraživanja, ali i istraživanja u drugim gradovima Zapadnog Balkana, uključenih u projekat.

Ova aktivnost je dio projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana, finansiranom od strane Evropske komisije kroz program Civil Society Facility, Operating grants IPA CSO Associations, Support to regional thematic associations.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)