U okviru projekta CoCo Tour 16.juna organizovan je susret/radionica sa lokalnim institucijama, udruženjima građana, malim biznisima, zanatlijama i ugostiteljima iz Herceg Novog – akterima koji treba da postanu činioci ili promoteri muzeja zajednice.


Agencija za lokalnu demokratiju je kroz teritorijalnu analizu prepoznala moguće i zainteresovane aktere koji bi učestvovali u uspostavljanju i razvoju muzeja zajednice u Herceg Novom, prvog na ovim prostorima. Analiza je podrazumijevala istraživanje kroz saradnju sa lokalnim instritucijama, analizu postojećih štampanih i materijala objavljenih na internetu, kontakte sa ljudima putem telefona i e-maila, kako i direktne intervjue na terenu.

 

 

 

Prisutnima je predstavljen model muzeja zajednice/eko-muzeja kao živa mreža saradnje na jednoj teritoriji koji “uvlači” posjetioca u specifičnosti lokalnog života, nudi autentičan doživljaj pripadnosti i predstavlja Herceg Novi kroz duh zajednice i njengovih stanovnika.

Učesnicima su predočeni i predlozi više od 50 interesnih tačaka – okosnica ovog modela, rezultata teritorijalne analize sa svojim sadržajem, fotografijama i narativom sa ciljem da zajednica sama odlučuje i razgovara šta je to što ih najbolje predstavlja. Interesne tačke su autentična, autohtona mjesta ili subjekti koji imaju kulturno-istorijsku, prirodnu i/ili nematerijalnu kulturnu vrijednost.


Sa početnom ili glavnom tačkom eko muzeja kućom nobelovca Iva Andrića – model muzeja zajednice činiće još 15 tačaka. Učesnici su razmjenjivali mišljenja o ovim tačkama i popunili upitnik – izbor njareprezentativnijih.
Predstavljena je i aplikacija Port Net koja će biti dostupna za posjetioce, kao i koncept pristupačnosti u turizmu koji ovaj projekat promoviše. Takođe, najavljen je trening za pristupačnost u turizmu.
Tok rekonstrukcije same kuće nobelovca predstavio je partner Agencije na projektu Opština Herceg Novi.

 

Pozitivne reakcije i jasna slika o tome šta je muzej zajednice, te zainteresovanost za učešće su opšti utisak koji su članovi tima Agencije ponijeli sa sobom po završetku sastanka.

CoCo Tour je finansiran kroz CBC IPA ITA-ALB-MNE program i kofinansiran od Ministarstva javne uprave Crne Gore