NAŠA VIZIJA!

Poštovanje ljudskih prava i razvoj demokratije na lokalnom nivou.

Agencija za lokalnu demokratiju za Crnu Goru, mreža agencija i Asocijacija agencija rade na razvoju procesa demokratizacije i socio-ekonomskog razvoja jugoistočne i istočne Evrope zajedno sa partnerima, gradovima, regijama i drugim organizacijama, kroz decentralizovanu saradnju i partnerstvo.