NAŠE AKTIVNOSTI OSTVARUJEMO U SARADNJI SA PARTNERIMA

Lokalni partneri:

  • Opština Nikšić, partner domaćin
  • Opština Kotor
  • Opština Rožaje
  • Zajednica opština Crne Gore
  • Univerzitet Crne Gore – Filozofski fakultet u Nikšiću

Međunarodni partneri:

  • Regija Friuli – Venezia – Guilija (Italija) , vodeći partner
  • Udruzenje Betton – Montenegro (Francuska)