NAŠI PROGRAMI

  • Razvoj kapaciteta lokalne uprave
  • Ljudska prava i izgradnja mira
  • Učešće mladih
  • Lokalni ekonomski razvoj
  • Pristup Evropskoj Uniji