NET OR NEET – Prevencija ranog napuštanja škole

Projekat „NET or NEET” realizuje Margherita Societa Cooperativa Sociale r.l. ONLUS (Italija) a partneri su : Agencija za lokalnu demokratiju (Crna Gora), Agencija e Demokracise Vendore ne Shqiperi (Albania), Centar lokalne demokratije (Srbija), Comune di Regio Emilia (Italija), Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto (Slovenija), European University of Tirana (Albania), Fundacion Privada Indera (Španija), Kujawsko-Pomorska WK OHP (Poljska), The European Association for Local Democracy (Francuska).

Projekat se odvija od 1.8.2016. do 31.7.2017. a ciljevi su sledeći: razmjena dobre prakse u oblasti prevencije ranog napuštanja škole koja se oslanja na lokalnu i međunarodnu umreženost, uspostavljanje novih mreža i saradnje među organizacijama koje djeluju u okviru rada s mladima kako bi se spriječilo rano napuštanje škole, promovisanje novih metodologija rada s mladima koje uključuju i instrumente neformalnog učenja i promovisanje profesionalnog razvoja svih koji rade u oblasti obrazovanja i obuke mladih.

Flajer projekta možete naći na sljedećem linku.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)