Opština Bijelo Polje je bila domaćin prvog sastanka i obuke organizovane za osam nevladinih organizacija, korisnica malih grantova, koji će biti u fokusu u drugoj godini projekta „Lokalne koalicije za razvoj zajednice“. Mali grantovi su dodijeljeni za projekte koji će biti realizovani u sljedećim oblastima: unaprijeđenje učešća građana na lokalnom nivou, osnaživanje mladih kroz volontiranje, pružanje socijalnih usluga i pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici, promovisanje održivog razvoja kroz zaštitu životne sredine i teritorijalne promotivne akcije.

“Razvojne strategije Opštine mogu poslužiti kao širi okvir za pokrenute akcije od strane NVO, za doprinos njihovoj efikasnijoj i efektnijoj implementaciji i realizaciji, dok je podgrant komponenta odlična prilika za učenje NVO kako da razviju i implementiraju projekte finansiranja od strane EU”, rekao je gospodin Džemal Ljušković, predsjednik Skupštine Opštine u svojoj uvodnoj poruci. U ime Opštine Bijelo Polje, odakle su tri od osam odabranih NVO, on je poželio uspješnu implementaciju i ponudio potrebnu podršku i saradnju u projektnim aktivnostima.

Trening je obuhvatio i prezentaciju i detaljnu razradu “Implemetacionog paketa” za male grantove, informacije o tehničkim detaljima pomoći, prezentacije četiri odabrana projekta, i sesije sa pitanjima i odgovorima, tokom kojih su svi članovi NVO učestvovali aktivno. Na taj način, uspostavljena je efektivna komunikacija sa svim korisnicima pod-grantova, i svi su se složili oko daljih oblika potrebne tehničke pomoći. Takođe je zaključeno da sledeći trening treba biti organizovan kada lokalne projektne aktivnosti otpočnu, dok bi razmjena informacija o napretku projekta nastavila da se odvija na redovnoj osnovi, kroz komunikaciju sa svim članovima tima koji upravljaju projektom – Koordinator ALDA za Regionalni Program Stanka Parać, i lokalni koordinator Kerim Međedović, delegat ALD Nikšić.

Lista odobrenih projekata:

  1. NVO Runolist, Rožaje, naziv projekta: “Promocija održivog turizma kroz uključivanje mladih u Opštini Rožaje”.
  2. Udruženje mladih volontera, Bijelo Polje: “Uspostavljanje volonterskog centra i jačanje volonterskog pokreta u Opštini Bijelo Polje”.
  3. NVO K/klub, Bijelo Polje: “Kultura življenja / moja zgrada je moj dom“.
  4. NVO Bjelopoljski demokratski centar: “Aktivno učešće građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou“.
  5. Udruženje mladih ekologa Nikšić: “Povećanje stepena zaštite rijeke Bistrice”.
  6. Udruženje paraplegičara Nikšić: “Pitajte nas – to je o nama”.
  7. NVO Djeca Crne Gore, Podgorica: “Izgradnja partnerstva za podršku u pružanju socijalnih usluga u Ulcinju”.
  8. NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Ulcinj: “Poboljšanje socijalne zaštite i sigurnosti žrtava nasilja u porodici”.

 

 

EU

Projekat finansira Evropska komisija

The Project is funded by the EU Commission

 

Više o treningu i samom projektu možete naći na ALDA sajtu http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=908.