Očistimo Nikšić za jedan dan

Agencija za lokalnu demokratiju je član koordinacionog tima Let’s do it Nikšić! Tim čine predstavnici javnog i civilnog sektora i cilj nam je da u jednom danu očistimo Nikšić.

Ovaj koordinacioni tim se sastao 16.03.2016. godine, a tema sastanka je bila izrada akcionog plana pripreme Let’s do it Montenegro akcije. Tokom sastanka članovima koordinacionog tima je predstavljena akcija, motivacija građana da uzmu učešće, kao i mobilna aplikacija za mapiranje i motivacioni video pripreme i dana akcije u Estoniji. Članovi koordinacionog tima su ukazali na probleme i izazove sa kojima će se sresti tokom pripreme akcije, a takođe su određeni i koordinatori koji će imati određena zaduženja tokom pripreme akcije.

Akcija „Očistimo Nikšić za jedan dan” će se organizovati u sklopu velike zajedničke akcije „Očistimo Crnu Goru za 7 dana” i medjunarodne akcije „Let’s do World”. Cilj ove akcije nije samo rješavanje ekoloških problema već i aktivnije učešće u životu svoje zajednice.

Pozivamo sve građane Nikšića da prate facebook stranicu Let s do it Niksic, kao i da preuzmu mobilnu aplikaciju kako bi prijavili mjesto na kojem se ilegalno odlaže otpad i pomogli u mapiranju devastiranih lokaliteta, a i kasnije u danu akcije čišćenja.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)