Od Centra bezbjednosti do Centra za mlade

Agencija za lokalnu demokratiju počinje sa realizacijom projekta „Od Centra bezbjednosti do Centra za mlade” koji realizuje uz podršku Fonda za aktivno građanstvo – fAKT. Projekat će se realizovati od 1. juna do 31. marta, 2018. god.
Fokus ovog projekta je na kampanji za otvaranje Centra za mlade u Nikšiću, a koja će se realizovati kroz različite podaktivnosti koje uključuju aktivni angažman različitih aktera (od mladih, preko organizacija civilnog društva, medija, pa do lokalnih i nacionalnih vlasti).

Kroz internet kampanju putem društvenih mreža i promotivnog videa mladih, kao i kroz razne javne performanse (flash – mob, info sesije, koncert) će se uticati da se kako mladi, tako i šira zajednica upozna sa značajem otvaranja Centra za mlade, a u krajnjem i predstavnici vlasti koji bi trebali da uzmu u obzir ovu inicijativu i podrže istu.

Ovim projektom težimo da probudimo i aktiviramo čitavu zajednicu ka rješavanju problema mladih i da im zajedničkim snagama omogućimo kvalitetniji život i povećamo mogućnosti za kvalitetnije korišćenje slobodnog vremena.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)