Odluka o dodjeli finansijskih sredstava Lokalnog fonda za mlade – Nikšić

Agencija za lokalnu demokratiju (ALD) donijela je odluku o dodjeli finansijskih sredstava iz prvog poziva Lokalnog fonda za mlade – Nikšić za 2016. godinu.

Dobitnici malih grantova su:

1. NVO Omladinski klub Nikšić, sa projektom „Informiši se – uključi se”, u iznosu od 973 EUR (devet stotina i sedamdeset tri eura);
2. Neformalna grupa mladih „Free climbing group”, sa projektom „Bouldering course Nikšić”, u iznosu od 1 000 EUR (hiljadu eura).

Odluku o dodjeli finansijskih sredstava donio je tročlani žiri koji su činili: Milan Korać, Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić (kao predstavnik lokalnih vlasti), Sandra Vahtel, NVO Alfa Centar (kao predstavnik civilnog sektora), Kerim Međedović, izvršni direktor ALD.

Lokalni fond za mlade predstavlja fond koji je kreiran od strane Agencije za lokalnu demokratiju Nikšić sa ciljem da podrži godišnje barem dvije inicijative manjeg obima neformalnih grupa mladih ili omladinskih organizacija u opštini Nikšić.

Sredstva za Lokalni fond za mlade ALD je ostvarila kroz projekat „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana”, finansiran od strane Evropske unije kroz program Civil Society Facility Operating Grants to IPA CSO Association Support to regional thematic associations.

Potpisivanje Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava sa dobitnicima malih grantova biće održano 20.09.2016. god.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)