Održan Okrugli sto pod nazivom “Otvorenost lokalnih samouprava”

Rezultati istraživanja Indeks transparentnosti lokalnih samouprava koje je uradila Agencija za lokalnu demokratriju, predočeni su na Okruglom stolu pod nazivom “Otvorenost lokalnih samouprava prema građanima u Crnoj Gori”. Okrugli sto je organizovan 11. Decembra u hotelu “Ramada” u Podgorici, u okviru programa De facto Development Fonda za aktivno građanstvo, finansiran kroz IPA 2016 Instrument za civilno društvo Evropske komisije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Istraživanje je sprovedeno u cilju radi pružanja potrebnih inputa za dostizanje standarda transparentnih i otvorenih lokalnih samouprava u skladu sa potrebama građana i EU praksama.

Istraživanje je obuhvatilo 70 indikatora u 10 opština Crne Gore, između ostalih i: rad Skupština opština, lokalne budžete, saradnje lokalne samouprave i građana, realizacija javnih nabavki, rasprava i konkursa, kao i planova i strategija lokalne samouprave. Predstavnicima ispitanih opština je ukazano na pozitivne aspekte u pogledu transparentnosti lokalnih uprava, a fokus je bio na oblasti koje je potrebno unaprijediti.

Generalna direktorica Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje NVO Marija Hajduković je istakla da su u proteklom vremenu u velikom broju crnogorskih opština osnaženi mehanizmi koji se tiču povećanja transparentnosti njihovog rada.

Ona je istakla da je akcenat na poštovanju načela otvorenosti i transparentnosti stavljen novim zakonskim okvirom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave u Crnoj Gori, ali i strateškom pristupu politici otvorenosti, kojem je posvećena Vlada Crne Gore i Ministarstvo javne uprave.

Takođe, ona je naglasila da je pitanje sprovođenja javnih konsultacija i javnih rasprava, te objavljivanje izvještaja o sprovodenim konsultacijama i javnim raspravama kao izazov u predstojećem vremenu, kojem ćemo biti posvećeni jer, kako je objasnila, participativna demokratija svoj oblik i svrhu dobija na lokalnom nivou.

Kako je Opština Herceg Novi pokazala najbolji ukupan skor, sekretarka za lokalnu samoupravu Opštine Herceg Novi Vesna Samardžić izjavila je da je zadovoljna dobijenim rezultatima, kao potvrdom dobre demokratske prakse, ali i napomenula da se otvorenost lokalne uprave prema i sa građanima može i mora uvijek unaprijeđivati.

Linkovi o ovom okruglom stolu:

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)