Održan prvi Regionalni omladinski forum: Lokalna demokratija u fokusu

Prvi Regionalni omladinski forum za promociju lokalne demokratije održan je u Subotici, 21. septembra, 2015. godine.
Ova međunarodna konferencija se organizovala u okviru projekta “Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana” uz finansijsku podršku Evropske Unije, kroz Program Civil Society Facility – Operating Grants to IPA CSO Associations (Support to Regional Thematic Associations).

Konferencija je okupila oko 60-tak učesnika, članove Regionalne mreže za lokalnu demokratiju, (osam Agencija za lokalnu demokratiju iz pet zemalja), lokalne vlasti, predstavnike ministarstava iz zemalja Zapadnog Balkana, omladinske NVO, one koje se bave osnaživanjem mladih, nacionalne omladinske mreže, krovne organizacije iz regiona i partnerske organizacije iz EU.
Tema prvog Regionalnog omladinskog foruma je bila: Ka kulturi učešća mladih u javnom dijalogu.

Uvodničari foruma bili su: Vjekoslav Ostrogonac – član Gradskog vijeća Subotica zadužen za sport, omladinu i turizam, Marinika Tepić – pokrajinska sekretarka za omladinu i sport, Mike Uyehara – Zamjenik šefa misije OEBS – a u Srbiji, i Dobrica Milovanović – član upravnog odbora ALDA – e (Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju).

Prvi panel Regionalnog omladinskog foruma je bio posvećen participaciji i konsultovanju u procesu definisanja javnih politika – Mladi (ni)su zakon. Panelisti su bili Djordje Stanišić, Generalni sekretar SKGO; Marija Bulat, Generalna sekretarka KOMS – a; Srđan Vlaškalić, član Upravnog odbora NAPOR – a.

Drugi panel je bio posvećen lokalnim praksama funkcionisanja Kancelarija za mlade i Savjeta za mlade u regionu.
Takođe, u okviru ove međunarodne konferencije predstavljeni su i preliminarni rezultati istraživanja: Učešće mladih na Balkanu – komparativna analiza i praksa, na čijoj se obradi podataka još uvijek radi i čiji će konačni rezultati istraživanja biti javno objavljeni i publikovani.

Na kraju dana, u toku dijela interkulturalnog susretanja, u Savremenoj galeriji Subotica otvorena je i izložba radova nastalih tokom umjetničkih radionica za mlade u osam gradova regiona. Svi mladi učesnici radionica iz regiona predstavili su svoje gradove onako kako ih oni vide kroz objektiv fotoaparata. Ovim je i započeta Regionalna umjetnička tura, koja će obići sve gradove uključene u projekat (Subotica, Knjaževac, Peć, Nikšić, Mostar, Prijedor, Zavidovići, Vevčani).

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)