Ojačan tim Agencije za lokalnu demokratiju

Agencija za lokalnu demokratiju od juna 2018.god. ojačana je novim članom tima, Anom Milović Jasikovac, koja je angažovana na poziciji višeg administratora u organizaciji.
Ana je rođena i živi u Nikšiću. Završila je Fakultet političkih nauka u Podgorici. Sa sobom donosi bogato i raznoliko radno iskustvo u administraciji u javnom, privatnom i civilnom sektoru.

Kao viši administrator, Ana će raditi na poslovima, poput:
– Upravljanje redovnim kancelarijskim aktivnostima;
– Asistiranje na realizaciji projekata;
– Koordinisanje i efikasan prenos informacija među zaposlenima;
– Vođenje dokumentacije;
– Priprema nacrta programskih i finansijskih izvještaja;
– Pružanje logističke podrške, posebno pri organizaciji događaja i sastanaka;
– Podrška u odnosima sa javnošću i partnerima;
– Po potrebi prevod/tumačenje na engleskom/italijaskom
Nada se da će kroz učenje i razvijanje profesionalnih vještina, doprinositi pozitivnim promjenama u svojoj zajednici i radu Agencije za lokalnu demokratiju.

Pozicija višeg administratora otvorena je u okviru projekta Defacto razvoj, koji je finansiran od strane Fonda za aktivno građanstvo – fAKT.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)