DSC07860Ovaj okrugli sto je predstavljao završnicu dvodnevnog treninga pod nazivom „Uloga civilnog društva i lokalnih administracija u procesima EU integracija – izazovi i perspektive”, koji je vodio Veran Stančetić, trener PALGO Centra i profesor Singidunum univerziteta iz Beograda.

Okrugli sto je održan u valikoj Sali Skupštine Opštine Nikšić, a prisustvovalo je 14 osoba – predstavnika organizacija civilnog društva. Predstavnici Skupštine Opštine, tj. Predsjednica SO, gospođa Sonja Nikčević, koja j eodnedavno stupila na tu funkciju i ima veliku energiju i volju za saradnjom, je primila predstavnike Palgo centra i Agencije za lokalnu demokratiju, partnera implementatora projekta neposredno prije okruglog stola, izvinivši se zbog nemogućnosti da sudjeluje radi već dogovorenih obaveza. Kako bi nadoknadila činjenicu da neće prisustvovati, gospođa Nikčević je iznijela svoje ideje za buduću sardnju , odnosno prioritete svojega kabineta koji bi se mogli posložiti u 5 stavki:

 1. NVO odnosno građani predstavljaju energiju koji treba iskoristiti za zajedničko rješavanje lokalnih problema i poboljšanje kvaliteta života u lokalnoj zajednici
 2. opština će se potruditi da uspostavi Fond kojim će prižiti podršku za projekte NVO kroz dio kofinansiranja
 3. u toku je uspostavljenje kancelarije za EU projekte unutar Opštinskih struktura
 4. osnova za dobre projekte moraju biti i opštinski razvojni i regulacioni planovi i Skupština Opštine će učiniti sve da se izrade nedostajući i unaprijede i poboljšaju postojeći planovi
 5. Planira se uspostavljanje centra za saradnju sa NVO i stavljanje resursa Opštine na raspolaganje organizacijama civilnog društva za svoje aktivnosti, pri čemu bi sala Skupštine bila centar, naravno uz podizanje nivoa sadržaja koje nudi.

Opština Nikšić i Skupština Opštine na čelu sa predsjednicom imaju volju i interes za saradnju sa civilnim društvom i čvrstu riješenost da tešku situaciju u opštini zajedno poboljšavaju na opšte zadovoljstvo.

Sami okrugl sto je otvorio Veran Stančetić sa nekoliko uvodnih teza: „Centri moći” teže da učine građane neaktivnom, kako bi bili prosti konzumenti i izvršitelji, a ne oni koji misle, postavljaju pitanja i pokreću samostalno akcije. Treba biti aktivan i IPA fondovi omogućavaju to i treba učestvovati u njima. Tim prije jer se 2/3 propisa sprovodi na lokalnom nivou i stoga treba jačati institucionalne kapacitete – i opštinske i nevladinih organizacija. Po najnovijim teorijama postoji 6 odnosno 7 stubova vlasti, stara podjela o 3 ne stoji više, i jedan od njih je civilno društvo.

Kako je cilj okruglog stola analiziranje postojećih mehanizama saradnje i generisanje ideja za unaprijeđenje, u sljedećem dijelu rada su prisutni predstavnici NVO govorili o svojim iskustvima. Ta iskustva su različita . od veoma pozitivnih do potpunog ćutanja administracije. Navedeno je niz primjera u kojima se opština nije odazvala, ali i niz onih u kojima je pružila svu podršku.

Učesnici su pokušali stoga da daju zajednički presjek situacije i izvuku zakonitosti prema kojima se ponaša Opština, odnosno prema kojima se može sarađivati sa njom:

 • protokom vremena se smanjuje volja za saradnjom, i energija sa obje strane slabi – nedostatak fondova i zasićenost sa neizvjesnom perspektivom
 • nedostatak političke volje
 • u medijima nema dovoljnog prisustva priloga na ovu temu, tj. informacija o aktivnostima lokalne uprave za građane niti o projektima NVO
 • postoje mehanizmi saradnje i učešća NVO u radu opštinskih organa, ali ih treba osvježiti:
 • preporučuje se rotacija na pozicijama koordinatora pojedinih tematskih oblasti za institut „prazne stolice”
 • pravovremeno ažuriranje podataka na opštinskom web sajtu,
 • smanjenje birokratije odnosno procedura, tj. broja adresa na koje se treba javiti ili koraka koje treba učiniti da bi se došlo do prave osobe ili informacije u Opštini (29 dana optrebno da bi se došlo do informacije ,
 • implementacija lokalnih akcionih planova je nedovoljna (nema je?) a komisije za nadzor realizacije planova, u kojima sjede i predstavnici NVO, ne rade svoj posao
 • pristupačnost – što se tiče osoba sa invalidskim kolicima je riješen tek nakon tužbe jedne osobe koja se povrijedila prilikom ulaska u zgradu Opštine; nedostaje još mnogo rampi
 • mnogo je primjedbi na dodjelu opštinskih sredstava za NVO – za 2011 od 60000 eura, samo je 1/3 dodijeljena i to na način koji je za pojedine sporan
 • određene NVO se finansiraju iz opštinskog budžeta ali na način koji nije definisan procedurom, već se odlučuje po nahođenju pojedinih funkcionera – to bi trebalo da bude javno
 • u opštinskom budžetu za 2013 su predviđena sredstva za NVO u svakom resoru-službi, ali nije definisan način korišćenja tih sredstava, što neizostavno treba učiniti.

Pojedine organizacije i pojedinci se duže vrijeme bave ovom problematikom i imaju razvijene prijedloge za metode saradnje koji bi koristeći informacione tehnologije, uz slična iskustva drugih opština kao npr. Tivat, mogli otkloniti ove poteškoće.

Dogovoreno je da se u toku trajanja porjekta Lokalne koalicije za razvoj zajednice organizuje još jedan okrugli sto sa ovom tematikom i da se pokušaju animirati predstavnici opštine da učestvuju. Zaključci sa ovog skupa će svakako biti ponuđeni svim učesnicima na razmatranje i nakon toga predati opštinskim organima.

 

EU

Projekat finansira Evropska komisija

 The Project is funded by the EU Commission