Omladinski megafon: Da se čuje i naš glas

Agencija za lokalnu demokratiju sa volonterima njenog Info point servisa, obilježila je Međunarodni dan mladih putem javnog događaja “Omladinski Megafon”, koji je održan 12. avgusta, 2019. god. na Gradskom trgu u Nikšiću.

Kao i prethodnih godina, ova aktivnost ima za cilj da pokaže da su mladima potrebni mehanizmi i alati koji će im biti obezbjedjeni da se čuje i njihov glas, da dobiju priliku za aktivno učešće u društvenom životu, a tu je svakako i želja za poboljšanjem kvaliteta života mladih u gradu pod Bedemom.

Mladi ljudi iz Nikšića napisali su šta im se dopada i na čemu treba još raditi, a svoje mišljenje istakli su i kroz a megafon, jasno i glasno, dok je kutija želja obogaćena predlozima, rješenjima i mišljenjima mladosti čije su poruke afirmativne i usmjerene ka koracima naprijed. Ocjenjivali su odredjene društvene oblasti sa aspekta omladinske politike u lokalnoj zajednici, pa su u kutiji želja, izmedju ostalog, poručili da žele više mogućnosti za zaposlenje, više sadržaja za mlade u kulturi, volonterizmu, veću uključenost u proces donošenja odluka.

Kao glavni problem naveli su narkomaniju,dostupnost droge na ulici,nekulturu, nezaposlenost, odlazak ljudi iz Nikšića. Rješenje vide u parcijalnoj pomoći države pri školovanju i studiranju, bavljenje sportom i drugim aktivnostima koje pomažu u fizičkom i mentalnom razvoju, osnivanju omladinskih parlamenata kao konsultativnih organa Skupštine Crne Gore, mogućnost putovanja i upoznavanja novh kultura, bolje plate roditeljima,veći stepen obrazovanja itd.

Bilo je dragocjeno iskustvo čuti njihove predloge, govoriti o konkretnim rešenjima, pa su mladi i ovog puta pokazali, uprkos uvriježenom mišljenju da je omladina pasivna i nezainteresovana, da je njihovo kritičko oko veoma bistro i da nude konkretna rešenja.

Obilježavanje Medjunarodnog dana mladih je aktivnost projekata SHARE u saradnji sa opštinom Monfalkone finansiran od Autonomne regije Vencija Friuli Đulija.