Omladinski rad u borbi protiv nasilnog ekstremizma

Predstavnici Agencije za lokalnu demokratiju Snežana Milačić i Božina Stešević učestvuju na konferenciju ”Omladinski rad u borbi protiv nasilnog esktremizma”, u organizaciji Fourma MNE, koja se održava u Podgorici 15. i 16. februara.

Dvodnevna konferencija se, između ostalog, bavi pokretačima nasilnog ekstremizma,dubinskom analizom ove pojave, primjerima dobre prakse, a sve u cilju uspostavljanja temelja za efektnu regionalnu saradnju.

Posebno interesantnim za prisutne je bilo izlaganje mr Slobodana Spasića, psihologa, International securty associaton, koji je u okviru drugog panela osvrnuo na uticaje i strukture koje mlade vode ka nasilnom ekstremizmu i mogućnostima koje društvo treba iskoristiti da bi preventivno djelovalo na ovu pojavu.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)