Agencija lokalne demokratije Prijedor objavljuje poziv za 2 trenera/eksperta u sklopu projekta “Monumental 9”.

Od trenera/eksperata se očekuje  da pripreme, dizajniraju i isporuče četvorodnevni program obuke za grupu od najviše 25 polaznika, kao i da pripreme i razviju odgovarajući priručnik za obuku prilagođen korisnicama kao praćenje samo-učenja i smijernica za sprovođenje projektnih aktivnosti.

Trening će se odžati u Prijedoru, u periodu od 2-6. februara 2020 godine.

Više informacija o pozivu možete pronaći na linku ispod:

https://drive.google.com/file/d/1c2u88KYnM3BJtYKG9Gbksn8QTGCWhoHz/view?usp=sharing

Prijave treba poslati na sljedeću adresu : ldaprijedor@aldaintranet.org do 25. januara 2020  sa naznakom „Prijava za trenere Monumental 9“

Projekat “Monumental 9” je podržan od strane Regionalnog Savjeta za Saradnju kroz program Rayvoj i promocija projekata u turizmu i Evropske Unije