PEFC

U okviru projekta „Planinske oblasti Karnije, Italija- Rožaje, Crna Gora“ važan dio su predstavljale aktivnosti na valorizaciji šumskog bogatstva. Valorizacija šumskog sistema Crne Gore kroz razmjenu iskustava i pružanja podrške od strane italijanskog partnera FVG, sa ciljem postizanja kriterijuma koji su sadržani u PEFC standardu sertifikacije šuma.

Sertifikovanje šuma je mahanizam koji se koristi radi terenske verifikacije, radi garantovanja da je šumom gazdovano u skladu sa standardima upravljanja koji se zasnivaju na održivosti. PEFC je nevladina organizacija na svjetskom nivou koja promoviše održivo gazdovanje šumama putem sistema sertifikovanja. Brend PEFC identifikuje proizvode koji su sačinjeni od drvnih sirovina, koje potiču iz šuma koje posjeduju taj sertifikat. PEFC je najrasprostranjenija i  najpoznatija šema sertifikacije za održivo gazdovanje šumama na svijetu, koja takođe omogućava sertifikovanje čitavog lanca prerade, odnosno utvrđivanje porijekla drvne građe i njenih derivata zajedno sa šumskim nedrvnim proizvodima (pečurke, šumsko voće, med i itd).

Karakteristike održivog gazdovanja su:

  • Količina posječenog drveta nikad ne prelazi količinu šumskog prirasta
  • Nakon sječe drveće se nanovo sadi ili se preuzimaju aktivnosti za omogućavanje prirodnog obnavljanja šume
  • Vodi se računa o habitatu i divljim životinjama, kao i ostalim zaštitnim aktivnostima
  • Moraju se poštovati prava i dobro stanje radnika, lokalne populacije i vlasnika šuma, svih onih koji zavise od šume
  • Sprovode se akcije za postizanje lokalnog razvoja jer od toga zavisi stanje i preživljavanje šuma

U Crnoj Gori proces sertifikacije šuma PEFC je u toku. Juna 2013. godine,  PEFC Italije je prilagodio kriterijume indikatore „Održivog upravljanja šumama“ koji je odobren 2011. godine od strane Vlade Crne Gore, i predstavlja dokument koji se koristi kao „standardi sertifikacije šuma u Crnoj Gori“. Nacrt priručnika za održivo gazdovanje šumama je prezentovan i potrebno je da definitivnu verziju sačine tehnička lica iz Opštine Rožaje kao podlogu za iniciranje procesa sertifikacije održivog upravljanja šuma. Ovaj priručnik će opisivati kako će se svi zahtjevi prisutni u „standardima za sertifikaciju šuma“ u Crnoj Gori ispuniti u šumama Rožaja.

Projekat je sproveden u saradnji sa Agencijom za lokalnu demokratiju iz Nikšića, Opštinom Rožaje, Institutom za šumarstvo iz Podgorice, kao i u saradnji sa partnerima iz Italije-  Euroleader FVG- Tomeco, Carnia velcome- Tomeco,  uz koordinaciju od strane Kooperative Cramars- Tomeco.

Katarina Bigović

Božina Stešević

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)