Nakon uspješno završene prve godine i postignutih značajnih rezultata u implementaciji projektnih aktivnosti, druga godina projekta ”Regional Youth Compact for Europe”počinje treningom za partnere u Knjaževcu, Regionalnim forumom u Prištini, a očekuje se i sjajan internship program u novembru.

Projektom će posebna pažnja biti usmjerena na dobro upravljanje, vladavinu prava, ekonomsko upravljanje, zapošljavanje i reformu socijalne politike. Skup kombinovanih aktivnosti kao što su regionalno umrežavanje, izgradnja kapaciteta članica Balkanske mreže za lokalnu demokratiju i omladinskih organizacija, monitoring, treba da povećaju uticaj organizacija civilnog društva u reformskim procesima na putu ka EU.

Projekat “Mladi Balkana za Evropu” realizuju Fondacija Centar za demokratiju, Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju, Balkanska mreža agencija za lokalnu demokratiju, CRTA, Youth Act i Sodem.Ovaj projekat finansira Evropska unija i Balkanski fond za demokratiju.