Podrška Centra za razvoj socijalne ekonomije za CRI i BF

Centar za razvoj socijalne ekonomije je potpisao ugovor sa CARE International u BIH, o pružanju podrške projektnim partnerima u okviru njihovog projekta Socijalno preduzetništvo – korak prema nezavisnosti.

Centar za razvoj socijalne ekonomije će u periodu jun – decembar 2017. pružati podršku kroz online treninge i mentorstvo Centru za romske inicijative Nikšić i Bona Fide Pljevlja u njihovim aktivnostima organizovanja radionica za muškarce u njihovim zajednicama, koji su članovi porodica žena preduzetnica, korisnica programa podrške. Centar će u toku realizacije programa kreirati i implementirati program terenskih treninga za projektne partnere CRI i BF, pružiti online trening podršku za kreiranje plana za organizaciju 6 radionica u Pljevljima i Nikšiću, kao i kontinuirano mentorstvo projektnim partnerima u procesu implementacije programa radionica.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)