Podrška socijalnim preduzećima

U periodu od ponedjeljka do srijede, u Bijelom Polju 15. i u Podgorici 14. i 16. marta, biće održane tri jednodnevne radionice na temu razvoja proizvodnih aktivnosti, definisanju koraka u razvoju biznis planova i savjeta za konkuretno učešće na tržištu socijalnih preduzeća.

Ove radionice su namijenjene organizacijama koje su prethodno popunile uptinike koji predstavlja osnovu za definisanje plana razvoja njihovih proizvodnih aktivnosti od nevladine organizacije ka socijalnom preduzeću.

U Podgorici radionice namijenjne za organizacije iz centralonog i južnog dijela Crne Gore će biti u Hotelu Ramada, u jednoj od raspoloživih sala u sledećem vremenskom periodu:
– 14.03. ~15:30 – 18:30h
– 16.03. ~  9:00 – 13:00h

Dok u Bijelom Polju radionica za organizacije sa sjevera Crne Gore će biti 15. marta. Radionica će trajati od 10 – 16h. Radionica će biti će biti u prostorijama Srednje stručne škole u Bijelom Polju, odnosno Preduzetničkog centra koji postoji u okviru škole, adresa Voja Lješnjaka 27.

Cilj ovog procesa je da omogući organizacijama, akterima socijalne ekonomije u Crnoj Gori, da sagledaju svoje stanje i dobiju dinamičan dokument koji će im omogućiti da definišu pravce u kojima će se kretati njihove poslovne aktvnosti, a u budućnosti i kao dokument kojim će tražiti finansijsku podršku.
Ova radionica predstavlja aktivnost Centra za razvoj socijalne ekonomije, servisa za podršku akterima socijalne ekonomije u Crnoj Gori koji je uspostavljen u okviru istoimenog projekta.
Projekat Centar za razvoj socijalne ekonomije se realizuje uz podršku italijanske Autonomne regije Friuli Venecija Đulija, u partnerstvu sa asocijacijama kooperativa iz Italije, COSM i Interland, kao i sa NVO Šjore od mota iz Kotora.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)