Kategorija: Vijesti mn
Objavljeno ponedeljak, 03 septembar 2018 13:48
Autor Super User
Pogodaka: 57

Agencija za lokalnu demokratiju u okviru programa DeFacto Razvoj, podržanog od strane Fonda za aktivno građanstvo, za potrebe

   redizajna internet website-a
upućuje
Javni poziv za dostavljanje ponude

O Agenciji:
Agencija za lokalnu demokratiju u Nikšiću osnovana je 11. maja 2001. godine uz podršku Savjeta Evrope kao lokalna nevladina organizacija.
ALD Nikšić funkcioniše u okviru mreže od 14 Agencija na prostoru zapadnog Balkana, Kavkaza, istočne Evrope, i sjevera Afrike, uz podršku Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju – ALDA, sa ciljem da podstiče razvoj demokratskih procesa i socio-ekonomski razvoj na lokalnom nivou.
zajedno sa partnerima, gradovima, regijama i drugim organizacijama, kroz decentralizovanu saradnju i partnerstvo.
Misija:
Misija Agencije za lokalnu demokratiju je poštovanje ljudskih prava i razvoj demokratije na lokalnom nivou. Misija organizacije se ostvaruje kroz aktivnosti koje se realizuju na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.
Ciljne grupe:
– Građani
– Mladi
– Lokalne i nacionalne vlasti
– Manjine, Žene i osobe sa posebnim potrebama
– NVO
– Mediji

Cilj redizajna website www.aldnk.me :
Povećanje uticaja rada organizacije na ciljne grupe kroz veću dostupnost informacija, odnosno dostizanje maksimalne funkcionalnosti veb sajta i modernizacije postojećih formi i alata.
Zadaci ponuđača:
– izrada kreativnog koncepta i dizajn prezentacije;
– prilagođavanje sajta korisnicima Interneta;
– međusobno povezivanje srodnih sekcija;
– stavljanje u funkciju postojećih alata (facebook, twiter, youtube, pretrage i ostalih elemenata)
– izmjena postojećeg menija internet prezentacije u skladu sa smjernicama naručioca;
– unos podataka dobijenih od strane naručioca;
– postavljanje sharing-a na drušvenim mrežama;
– postavljanje sistema za analizu posjećenosti;
– predlog reklamiranja sajta;
– ostale internet tehnike.
Uslovi za ponuđača:
Naručilac će uz pomoć ponuđača definisati strukturu i funkcionalnost internet veb sajta. Ponuđač će dalje na osnovu dobijenih podataka vizuelno i tehnički osmišljavati internet prezentaciju ALD koristeći tehnologiju koja daje fleksibilnost u daljem radu i korišćenju, unošenjem i ažuriranjem sadržaja u svim dinamičkim djelovima uz mogućnost neograničenog proširivanja, dopunjavanja i pražnjenja od strane administratora.
Period angažmana:
• Oktobar – Novembar, 2018
Uslovi:
• Otvoreno za pravna i fizička lica
• Iskustvo u oblati web dizajna

Aplikacija i rok:

Svi zainteresovani pravni subjekti i kanditati/kandidatkinje svoju ponudu mogu poslati najkasnije do 15.septembra, 2018.godine, uz najmanje dvije reference iz oblasti web dizajna na email adresu Agencije za lokalnu demokratiju: aldnk@t-com.me.

Poziv u PDF-u možete preuzeti: ovdje.