Agencija za lokalnu demokratiju poziva zainteresovane glumce/ice (profesionalne ili amaterske) da se prijave za poziciju asistenta/kinje na aktivnosti  projekta “Provjeri, biraj, analizira! Kampanja za promociju medijske i informacione pismenosti

Zadatak glumaca je da zajedno sa mladima uključenim u projekat pripreme i realizuju javni perfomans na temu medijske i informacione pismenosti do kraja marta 2020.

Mjesto realizacije Nikšić

Rok za prijave 8.februar 2020.god.

‘Ovaj projekat je podržan kroz dodjelu granta u okviru regionalnog projekta Mediji za građane-građani za medije, projekat sedam organizacija za razvoj medija (Fondacija “Mediacentar”, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut, SEENPM) iz zemalja Zapadnog Balkana čiji je cilj izgradnja kapaciteta
organizacija civilnog društva u regiji za unapređenje medijske i infomacione pismenosti (MIP).’

Više na linku:

Provjeri,biraj,analiziraj! Poziv za glumce/ice