Poziv za pružanje konsultantskih usluga – Kreiranje i analiza indikatora za mjerenje transparentnosti rada lokalnih samouprava

Indeks transparentnosti

Agencija za lokalnu demokratiju u okviru programa DeFacto Razvoj, podržanog od strane Fonda za aktivno građanstvo objavljuje:

Javni poziv za pružanje konsultantskih usluga:
Kreiranje i analiza indikatora za mjerenje transparentnosti rada lokalnih samouprava

O Agenciji:

Agencija za lokalnu demokratiju u Nikšiću osnovana je 11. maja 2001. godine uz podršku Savjeta Evrope kao lokalna nevladina organizacija.
ALD Nikšić funkcioniše u okviru mreže od 14 Agencija na prostoru zapadnog Balkana, Kavkaza, istočne Evrope, i sjevera Afrike, uz podršku Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju – ALDA.
Osnivanje Agencije rezultat je mjera predloženih na konferenciji Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, sa ciljem da podstiče razvoj demokratskih procesa na lokalnom nivou.
Agencija za lokalnu demokratiju za Crnu Goru, mreža agencija i Asocijacija agencija rade na razvoju procesa demokratizacije i socio-ekonomskog razvoja jugoistočne i istočne Evrope zajedno sa partnerima, gradovima, regijama i drugim organizacijama, kroz decentralizovanu saradnju i partnerstvo.

Svrha istraživanja:

U smjeru razvoja komunikacije građana i lokalnih samouprava, odnosno unapređenja uslova za učešće građana, Agencija za lokalnu demokratiju teži razviti metodologiju i mehanizam za mjerenje transparentnosti rada lokalnih samouprava.
Ovim istraživanjem želi se razviti i testirati indeks transparentnosti, mjerilo koje bi bilo moguće koristiti u redovnim godišnjim istraživanjima koje bi Agencija za lokalnu demokratiju sprovodila i na taj način pružala potrebne inpute za dostizanje standarda transparentnih i otvorenih lokalnih samouprava u skladu sa potrebama njenih građana.
Indeks transparentnosti predstavljaće oruđe kojima će se rangirati lokalne samouprave u Crnoj Gori na osnovu razvijenih mjerila za transparentnost, koja će biti definisana u skladu sa uporednom praksom razvijenom u regionu i Evropi.
Ovim istraživanjem će biti obuhvaćeno 10 crnogorskih opština: Podgorica, Nikšić, Bijelo Polje, Bar, Pljevlja, Berane, Herceg Novi, Ulcinj, Budva, Cetinje.
Razvijena mjerila biće moguće koristiti kao uporedne vrijednosti u istraživanjima u narednim godina, uz povećanje broja uključenih opština, sa ciljem praćenja napretka i razvoja transparentnosti u radu samih lokalnih samouprava.

Metodologija i oblast angažmana:
Od konsultanta se podrazumijeva da:

 • Dizajnira adekvatnu metodologiju koja će biti korišćena;
 • Kreira indeks (set indeksnih poena) transparentnosti lokalnih samouprava, alat koji se može upotrijebiti u sličnim istraživanjima u predstojećem periodu;
 • Prikupi i analizira podatke na osnovu razvijene metodologije;
 • Formira zaključke na osnovu prikupljenog materijala i kreira set preporuka za unaprijeđenje transparentnosti lokalnih samouprava;
 • Izradi izvještaj u formi publikacije u kojoj će biti predstavljeni razultati istraživanja, zajedno sa zaključcima i preporukama

Period angažmana:

 • Jul – Septembar 2018

Uslovi:

 • Otvoreno za pravna i fizička lica
 • Univerzitetska diploma iz oblasti socijalnih / političkih / ekonomskih nauka – za fizička lica
 • Najmanje 4 godine iskustva u oblasti istraživačkog rada
 • Poznavanje rada i razumijevanje koncepta funkcionisanja lokalnih samouprava
 • Dobre komunikacione vještine
 • Demonstrirani analitički i pisani kapacitet
 • Iskustvo u radu sa NVO sektorom smatraće se za prednost

Aplikacija i rok:

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti slanjem biografije i predloga istraživačke metodologije, praćenih sa dvije reference na email adresu Agencije za lokalnu demokratiju: aldnk@t-com.me do 05.07.2018.

Ovdje možete preuzeti tekst poziva u pdf-u.

Screenshot 2