Predstavljanje žena socijalnih preduzetnica sa područja opštine Nikšić

Predstavnici Centra za socijalnu ekonomiju – CRSE i Agencije za lokalnu demokratiju prisustvovali su predstavljanju dva primjera socijalnog preduzetništva žena sa područja opštine Nikšić, koji se održao u četvrtak, 15. og juna, 2017. god. u Nikšiću.

Cilj ovog događaja je bio da se predstave primjeri uspješnih žena (socijalnih) preduzetnica, svim stranama uključenim u ekonomski razvoj opštine Nikšić, lokalnim akterima, drugim potencijalnim ženama preduzetnicama, zainteresovanoj javnosti, čime se povećava svijest o značaju i potencijalu uključivanja žena u ekonomiju kao i njihovog angažmana u socijalnom preduzetništvu.

Prezentovana su dva primjera preduzetništva žena koje dolaze iz ruralnog područja opštine Nikšić. One su govorile o svojim dosadašnjim iskustvima, dobrim praksama, preprekama na koje su nailazile, te željama i potrebama za dalji razvoj svojih biznisa.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)