Predstavnici ALD Nikšić na T-trust seminaru

Predstavnici Agencije za lokalnu demokratiju Nikšić su učestvovali na petodnevnom seminaru u Sandrigu Italija, 23 – 27 jun 2015. godine, koji se organizovao u okviru Erasmus + projekta T-trust, koji ima za cilj doprinos prevenciji ranog napuštanja škole u tranzicionom periodu između osnovne i srednje škole.
Seminar je imao za cilj razmjenu primjera dobre prakse i vaspitno-obrazovnih metoda na temu prevencije ranog napuštanja škole u osam evropskih zemalja (Italija, Francuska, Španija, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora i Bugaraska).

Domaćin i organizator seminara je bila Kooperativa Margherita je predstavila svoje iskustvo u oblasti prevencije ranog napuštanja škole na javnoj tribini koja je bila organizovana kao sastavni dio aktivnosti drugog dana na ovom seminaru.
Na ovoj tribini govorio je i Carlo Matteto Callegaro, ekspert za problem ranog napuštanja škole, koji je predstavio italijanski kontekst vezano za obrazovanje i rano napuštanje škole. Istakao je da, prema podacima iz 2012, u Italiji ima 758 000, odnosno 17 %, mladih sa samo završenom osnovnom školom, dok je EU proskek 12,%. Kao razloge za rano napuštanje navodi egzogene (socio – ekonosmske – kulturne) faktore, i endogene (faktore vezane za školu, unutrašnje). Pored toga, fenomen ranog napuštanja škole ima veze i sa neslaganjem između želja učenika i njihove porodice sa onim što oni žele da uče, i onoga što im se nudi.

Nakon ove tribine organizovana je dvomodalna radionica gdje su učesnici razgovarali o problemu vršnjačkog nasilja i ulozi porodice te njihovog uticaja na pojavu ranog napuštanja škole.
Treći dan seminara je bio je rezervisan za više paralelnih radionica-prezentacija primjera dobre prakse u državama organizacija učesnika. Predstavici Agencije za lokalnu demokratiju prezentovali su program Produženi stručni postupak, koji je implementrian u više škola u Podgorici od strane NVO Djeca prije svega i NVO Korak po korak.
Sledećeg dana je organizovana posjeta međunarodnom centru Loris Malaguzzi u Ređo Emiliji koji je jedinstveni centar za istraživanje, profesinalni razvoj i promociju pedagoškog pristupa poznat kao Reggio prustup. To je pristup obrazovanju koji podrazumijeva predškolsko obrazovanje djece gdje se omogućava da djeca na njima željeni način iskažu sebe, jer se vjeruje da imaju sto jezika za izražavanje, a da im tradicionalni školski sistem nameće samo jedan.

Poslednjeg dana seminara, zajedno sa učesnicima drugog seminara EYES, učesnike T-trust seminara je primio i pozdravio predsjednik Gradskog vijeće Vićence, gospodin Federico Formisano, koji je tom prilikom predstavio rad službi grada sa akcentom na efikasnost, zaštitu i servise namijenje svim građanima. Nakon toga je odgovarao na pitanja prisutnih što je i predstavljalo završnu aktivnost ovog seminara.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)