Online sastanak partnera na Erasmus for Young Entrepreneurs projektu održan je 22.juna.  Sljedeće aktivnosti Agencije za lokalnu demokratiju kao jedinom partneru iz Crne Gore  su  predstavljanje  ovog korisnog  programa razmjene znanja i vještina potencijalnim korisnicima  –  7.jula u Privrednoj Komori Crne Gore, Podgorica  i 15.jula u IPC Tehnopolis, Nikšić.

Zbog epidemiološke situacije prezentacija EYE programa u Bijelom Polju je odložena, ali Agencija radi zajedno sa opštinskim Sekretarijatom za preduzetništvo  na tome da ovaj događaj ipak bude organizovan.

Pozivamo sve zainteresovane osobe  sa biznis idejom ili sa početnim biznisom da se uključe u ovaj program. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: ald@t-com.me 

Učešćem u projektu pruža se jedinstvena prilika svim zainteresovanim novim ili potencijalnim preduzetnicima da uče od iskusnih preduzetnika o vođenju biznisa, kroz rad i boravak u nekoj od zemalja učesnica: 26 zemalja EU, Albanija, Jermenija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija, Turska i Ukrajina.

Program pokriva troškove boravka novih preduzetnika kod mentora  u mjesečnom iznosu od 500 do 1000 eura, u zavisnosti od države u kojoj boravi novi preduzetnik, a zbog pandemije Covid19 omogućena je i online realizacija aktivnosti i razmjena.

Partneri na projektu su: Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić, Confartigianato Servizi (Italija), Agencija za razvoj preduzeća EDA (Banja Luka), Nacionalni centar za razvoj inovacija i preduzetništva (Sjeverna Makedodinja), Udruženje za informacione i komunikacione tehnologije (Kosovo), Inicijativa za podučavanje preduzetništva (Austrija), Udruženje proizvođača građevinskog materijala (Turska).

Projekat je finansiran od strane Evropske komisije.