Projekat Open Mind – Četvrti sastanak lokalne radne grupe u Nikšiću

Četvrti sastanak radne grupe održan je u četvrtak 13.03.2014. godine u Nikšiću. Učesnici su radili na identifikovanju dobrih strana i nedostataka socijalnih službi i servisa za mentalno zdravlje u Crnoj Gori kao i na lokalnom nivou u Opštini Nikšić. Na osnovu rezultata tog rada članovi radnih grupa izdvojili su elemente na čijoj će realizaciji raditi u toku ove godine kako bi doprinjeli poboljšanju rada ovih službi u Nikšiću. Određeno je da se na sledećem sastanku precizno identifikuju aktivnosti na čijem će ostvarivanju radni timovi raditi u narednom periodu.

Agenciju za lokalnu demokratiju na sastanku su predstavljali Katarina Bigović i Božina Stešević, koji je predstavio projekat Cooperazione Montengro, koji se realizuje uz podršku italijanskih partnera Opštine Monfalcone i regije FVG. U okviru tog projekta se realizuje i istraživanje “Mladi i slobodno vrijeme” koje sprovodi Kancelarija za mlade u Opštini Nikšić, čiju je dinamku na ovom sastanku predstavila Maja Radoičić iz Kancelarije.

Prezentacija svih ovih aktivosti su bile dobar uvod za okrugli sto koji će se održati u Nikšiću, gdje će biti predstavljeni rezultati istraživanja, kao i napravljen plan aktivnosti kojima će se stvoriti pretpostavke za kvalitetno korišćenje slobodnog vremena kod mladih u Nikšiću.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)