Provjeri, biraj, analiziraj- Održan sastanak sa ekspertima

U prostorijama Agencije za lokalnu demokratiju, održan je sastanak sa ekspertima koji će sa timom Agencije realizovati projekat promocije medijske i informacione pismenosti,pod nazivom “Provjeri, Biraj, Analiziraj” podržanog od Instituta za medije Crne Gore, kroz program  “Mediji za gradjane, gradjani za medije”.

Svjesni da napredak u informacionim tehnologijama, širenje i razvoj digitalnih medija, formiranje drugačijeg obrazovnog okruženja kreira društvo, i šalje poruke koje nijesu više jednodimenzionalnog karaktera, tim Agencije za lokalnu demokratiju i eksperti iz oblasti informacionih tehnologija i medijske pismenosti, Milutin Radonjić i Svetlana Mandić, diskutovali su o Internetu,odnosima privatne i javne sfere,  socijalnim mrežama, pasivnosti mladih, zloupotrebe digitalnih sadržaja, kao i fenomenu cyberbulling -a ,clickbait-a i lažnih vijesti.

U skladu sa prevashodno obrazovnom porukom ovog projekta, na sastanku je dogovorena strategija koja će se primjenjivati kroz edukativne radionice. Naime, ekspert za medijsku pismenost  volontere Infopoint servisa će učiti o konceptima medijske pismenosti, dok će ih ekspert iz oblasti informacionih tehnologija učiti o digitalnim alatima. Iskustvo i znanja koja su stekli na radionicama, Infopointovci će pretočiti u izradu video igrice koja će promovisati  medijsku i informacionu pismenost. Stečena znanja i iskustvo, podijeliće sa vršnjacima,pa će se edukacija o medijskoj i informacionoj  pismenosti nastaviti i tim kanalima.

“Provjeri,biraj, analiziraj” stavlja akcenat na medijsku pismenost kao ključni preduslov aktivnog učešća gradjana u društvu, a s’ obzirom na činjenicu da na “mladima svijet ostaje”, kroz ovaj projekat podstiće se aktivizam mladih i kritičko promišljanje.