Prvi sastanak i obuka o vještinama upravljanja projektnim ciklusom za osam lokalnih nevladinih organizacija koje su izabrane za finansiranje.

Opština Bijelo Polje, Crna Gora, bila je domaćin prvog sastanka i obuke organizovane za osam nevladinih organizacija, korisnica komponente podgrantova, koji će biti u fokusu  u drugoj godini ALDA-e projekta. Mali grantovi su dodijeljeni u oblastima unaprjeđenja učešća građana na lokalnom nivou, osnaživanje mladih kroz volontiranje, pružanje socijalnih usluga i pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici, promovisanje održivog razvoja kroz zaštitu životne sredine i teritorijalne promotivne akcije. “Razvojne strategije Opštine mogu poslužiti kao širi okvir za  pokrenute akcije od strane NVO, za doprinos njihovoj efikasnijoj i efektnijoj implementaciji i realizaciji, dok  je podgrant komponenta odlična prilika za učenje NVO kako da razviju i implementiraju projekte finansiranja od strane EU”, rekao je gospodin Džemal Ljušković, predsjednik Skupštine Opštine u svojoj uvodnoj poruci. U ime Opštine koja je domaćin tri od osam odabranih NVO, on je poželio uspješnu implementaciju i ponudio potrebnu podršku i saradnju u projektnim aktivnostima.

Dnevni red treninga uključivao je prezentacije i detaljnu razradu “Implemetacionog paketa” za male grantove, informacije o tehničkim detaljima pomoći, prezentacije četiri odabrana projekta, i sesije sa pitanjima i odgovorima, tokom kojih su svi članovi NVO učestvovali aktivno.  Na taj način, efektivna komunikacija sa svim korisnicima pod- grantova je uspostavljena, i svi su se složili oko daljih oblika tehničke pomoći. Takođe, je zaključeno da sledeći trening treba biti organizovan kada lokalne projektne aktivnosti počnu, dok bi razmjena informacija o napretku projekta nastavila da se odvija na redovnoj osnovi, kroz komunikaciju sa svim članovima tima koji upravljaju projektom- Koordinator ALDA za Regionalni Program Stanka Parać, i lokalni koordinator Kerim Međedović, delegat ALD Nikšić.

Spisak odobrenih projekata:

  1. NVO Runolist, Rožaje, naziv projekta: “Promocija održivog turizma kroz uključivanje mladih u Opštini Rožaje”.
  2. Udruženje mladih volontera, Bijelo Polje, naziv projekta: “Uspostavljanje volonterskog centra i jačanje volonterskog pokreta u Opštini Bijelo Polje”.
  3. NVO K/ klub, Bijelo Polje, naziv projekta: “Kultura življenja/ moja zgrada je moj dom“.
  4. NVO Demokratski centar, Bijelo Polje, naziv projekta: “Aktivno učešće građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou “.
  5. Udruženje mladih ekologa Nikšić, naziv projekta: “Povećanje stepena zaštite rijeke Bistrice”.
  6. Udruženje paraplegičara Nikšić, naziv projekta: “Pitajte nas- to je o nama”.
  7. NVO Djeca Crne Gore, Podgorica, naziv projekta: “Izgradnja partnerstva za podršku u pružanju socijalnih usluga u Ulcinju”.
  8. NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Ulcinj, naziv projekta: “Poboljšanje socijalne zaštite i sigurnosti žrtava nasilja u porodici”.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)