Prvi sastanak Lokalne savjetodavne grupe mladih Nikšića u 2016.godini

Lokalna savjetodavna grupa mladih kreirana početkom prošle godine u okviru projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana nastavlja da funkcioniše i u 2016. godini.
Prvi sastanak ove grupe u koordinaciji Agencije za lokalnu demokratiju, odnosno saradnika za pitanja mladih je održan 15.02.2016.godine. Na ovom sastanku je sumiran uspjeh u prošloj godini u skladu sa postavljenim ciljevima i ostvarenim rezultatima, a kreiran je i plan aktivnosti za tekuću godinu.

Lokalna savjetodavna grupa mladih predstavlja: glas mladih opštine Nikšić i vezu između njih i članica i članova regionalne mreže mladih; sarađuju sa savjetnikom i savjetnicom za pitanja mladih; učestvovuju u definisanju kriterijuma za izbor učesnica i učesnika u regionalnim i lokalnim aktivnostima Regionalne platforme za učešće i dijalog mladih Balkana; učestvovuju u organizovanju javnih poziva na lokalnom nivou; učestvovuju u organizovanju konsultativnih sastanaka sa mladima u zajednici; radiće na istraživanju o mladima u Nikšiću i Crnoj Gori; pisaće tekstove za regionalni bilten i vebsajt namijenjen mladima.

Na sastanku je posebna pažnja posvećena prvoj aktivnosti koja će se održati u okviru ovog projekta, a to je dan „Mladi preuzimaju”, odnosno dan u kojem mladi na improvizovanoj sjednici razgovaraju sa odbornicima Skupštine Opštine Nikšić.

Projekat “Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana” je finansiran od strane Evropske komisije kroz program Civil Society Facility, Operating grants IPA CSO Associations, Support to regional thematic associations.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)