U Nikšiću je, 6. i 7. februara 2013, održan Prvi od ukupno predviđenih 5, sastanak Upravljačkog odbora projekta Lokalne koalicije za razvoj zajednice. Svrha uspostavljanja i rada ovog tijela je opšte planiranje, izvršanje i nadzor nad projektom. Upravljački odbor sačinjavaju po jedan predstavnik aplikanta, partnera i partnera saradnika – ukupno 12 članova.

Ciljevi Prvog sastanka Odbora su bili: formiranje Upravljačkog odbora i usvajanje pravila rada, usvajanje procedura međusobne komunikacije, diskutovanje i usvajanje Akcionag plana za prvu godinu, raspodjela odgovornosti među partnerima i definisanje procedura izvještavanja i opšte administracije projekta. Takođe je formirana i radna grupa za Program malih grantova.

Pored navedenog, razmatran je aplikacioni paket i aplikacione procedure za male grantove, disktovana priprema i program Konferencije otvaranja projekta i planirani alati i modaliteti promocije projekta.

Prvog dana sastanak je održan u prostorijama Agencije za lokalnu demokratiju, a drugog dana u hotelu Sindčel.

Naredni Upravljački komitet je zakazan za održavanje u isto vrijeme kad i Konferencija otvaranja projekta.

 

EU

Projekat finansira Evropska komisija

The Project is funded by the EU Commission