Radionica „Učešće žena u ekonomskim aktivnostima”

U Pljevljima je 26. jula održana radionica „Učešće žena u ekonomskim aktivnostima”, u organizaciji Otvorenog centra „Bona Fide”. Učesnici radionice su imali priliku da se upoznaju sa konceptima roda i pola, kao i sa ulogom roda na poslovnom tržištu, odnosno ulogom žena i poteškoćama sa kojima se susrijeću u ekonomskim aktivnostima.
Takođe, značajan osvrt je napravljen na statistku, odnosno stepen učešča žena u preduzetništvu, kao i na zakonodavni okvir koji treba nuditi podršku tom procesu.
Na kraju, predstavljene su ekonomske aktivnosti korisnica projekta, njihov nivo aktivnosti, poteškoće u poslovanju i pozitivni primjeri i značaj pružene podrške.

Ova radionica je druga radionica iz programa radionica sa muškarcima iz uključenih zajednica za promociju prednosti uključivanja žena u preduzetničke aktivnosti.

Centar za razvoj socijalne ekonomije kao konsultatnska strana u okviru projekta Care international u BiH, Socijalno preduzetništvo – korak prema nezavisnosti, će pružiti podršku kroz online treninge i mentorstvo Centru za romske inicijative Nikšić i Bona Fide Pljevlja u njihovim aktivnostima organizovanja radionica za muškarce, koji su članovi porodica žena korisnica njihovih programa podrške.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)