Radna grupa ALDA-e, Moratorijum od pet godina politike proširenja

Izjava radne grupe “Balkan” ALDA o perspektivi, moratorijum od 5 godina na politiku proširenja Europske unije

Strazbur , 30. oktobar 2014.

Pet godina pauze od proširenja može biti štetno za proces koji je okarakterisan kao “istorijski uspjeh koji donosi mir i stabilnost na našem kontinentu”. Držeći ovu politiku visoko na dnevnom redu, a ne najavljujući obeshrabrujuću izjavu da su rokovi  gotovi, mandati sadašnjih povjerenika, donijeli bi više koristi za obje strane medalje, proširenja i pristupanja. Postoji mnogo više prednosti za zamah jačanja demokratskog legitimiteta procesa integracije u zemljama  Zapadnog Balkana, posebno imajući u vidu potrebu za prevladavanje najteže finansijske i ekonomske krize još od Drugog Svjetskog rata, i koji se mogu, u samo tri riječi jasno navesti  u izjavi novoizabranog predsjednika Komisije: Iskustvo, solidarnost i budućnost.

Mnogi će se složiti da je iskustvo prošurenja na 13 zemalja u 10 godina uzdiglo politiku proširenja kao jednu od najvećih, i najuspješnih priča u EU.

Princip solidarnosti je ojačan kroz “Agenda for Jobs, rast, pravednost i demokratske promjene”, između ostalog, stvaranje društva zasnovanog na znanju u velikoj mjeri obuhvata mlade, kvalifikovane i obučene na tržištu rada i u EU i u zemljama koje pristupaju.

Buduća proširenja moraju biti izgrađena na konzistentan napor u usmjeravanju jačanja povjerenja u zajedničke vrijednosti i vizije evropskog projekta, a ne samo na uslovljavanja i pauzu u jednoj od najuspješnijih politika EU.

Uprkos malim izgledima da preostalih sedam zemalja zapadnog Balkana postanu punopravne članice u narednih 8-10 godina, koliko se radi o iskustvu, solidarnosti i budućnosti. Usvajanje 2014-2020 Strategije i programa rada Vijeća za regionalnu saradnju, postavljanje pravila za poglavlja zasnovana na procesu pregovaranja i bilateralnoj razmjeni praksi na lekcije naučene u pristupanju, možda jedan od najvećih koraka kao dokaza o punoj posvećenosti procesu reformi.

“Zamrzavanje” proširenja na Zapadni Balkan moglo bi da potkopa konsolidaciju . Ova perspektiva je zapravo dobrodošla većini vlada u regionu kojima je sada dozvoljeno da se povuku korak natrag i uzmu svoje obaveze uz neke opuštenije rokove. Međutim, ostaje pitanje da li ovaj pristup ide u korist zajednice. Vjetrovi podjela na nacionalnoj osnovi duvaju u većini zemalja, i sve su jači od kritične ekonomske situacije, dok je daleka nada članstva može dovesti do još veće neizvjesnosti u postkonfliktnim društvima. Zemlje jugoistočne Evrope će sada morati da se bave drugim razočarenjem.  Evropa, svakako doživljava umor, perspektiva ne-proširenja bi mogla biti čak i više štetna, i može stvoriti prostora za alternativne saveze u regiji gledajući istok i jug.

Međutim, neki mali koraci mogu napraviti razliku, kao što je na primjer, potpisivanje Memoranduma o razumijevanju za program Evropa za građane, što omogućava prostor za saradnju i dijalog o pitanjima vezanim za integraciju u EU među onima koji će se zapravo nositi kroz proces reforme – lokalne / regionalne vlasti i civilnog društva.

IPA programi postoje i operativni su.

U prilog onima koji će izvršiti proces reforme na putu ka integraciji u EU, ALDA-e – Evropska asocijacija za lokalne demokratije, agencije lokalne demokratije u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, kancelarija ALDA-e u Skoplju, i njihovim evropskim i lokalnim partnerima:

* Pozdravljaju potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa Srbijom i sa Crnom Gorom 27. oktobra 2014. godine, i pozivaju sve druge zemlje na Balkanu da potpišu dokument kojim se predviđa okvir za dalju saradnju i dijalog o pitanjima vezanim za integraciju u EU.

* Poziv za jače angažovanje EU da podrži proces proširenja  kroz jasne i vidljive korake, s političkim angažmanom. Mi smo čvrsto uvjereni da ne postoji alternativa za budućnost zajednice Zapadnog Balkana da se uključe u EU u kratkom vremenskom periodu.

* Potpuno podršku razvoju EU i EK akcije, u punoj suradnji s vladama, lokalnim institucijama i organizacijama civilnog društva u Jugoistočnoj Europi za jačanje vrijednosti EU poštovanja ljudskih prava i demokratskih načela.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)