Regionalno istraživanje o kulturnoj participaciji mladih Balkana

7 Centara/Agencija za lokalnu demokratiju (Prijedor, Mostar, Zavidovići, Nikšić, Subotica, Knjaževac i Peć) i ALDA Skoplje pokrenuli su regionalno istraživanja na temu Kulturne participacije mladih na Balkanu, koji se realizuje u okviru Regionalne platforme za učešće i dijalog mladih Balkana.
Glavni cilj ovog istraživanja je da doprinese povećanju fokusa javnih vlasti na zapadnom Balkanu, kako bi se obezbedili povoljniji uslovi za povećano učešće mladih u kulturi.
Centralni dio ovog istraživanja je online upitnik, kojim se ima za cilj da se utvrdi nivo kulturne participacije i njenih “proizvoda”: kulturna produkcija, javna i privatna kulturna recepcija, u pet balkanskih zemalja. Online istraživanje je namijenjeno mladima od 15-30 godina i biće otvoreno za popunjavanje do 31. avgusta 2017. godine.
Upitnik za online istraživanje dostupan je na sljedećem linku.

Kultura je važan dio života mladih jer kultura znači napredak. Odvojite nekoliko minuta i pomozite nam da razumijemo učešće mladih ljudi u kulturi na Balkanu.
Pored online istraživanja, regionalno istraživanje se sastoji od sljedećih komponenti:
• Desk analiza – Sekundarna analiza podataka relevantnih za kulturu zemalja na koje se odnosi studija,
• Fokus grupe – Kvalitativna analiza podataka prikupljenih u razgovoru sa učesnicima iz fokus grupa,
• Intervjui sa stejkholderima – Kvalitativna analiza podataka prikupljenih tokom intervjua sa relevantnim zainteresovanim stranama.
Projekat “Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana” finansirala je Evropska komisija kroz program Civil Society Facility – Operating Grants to IPA CSO Associations (Support to regional thematic associations).

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)