Sastanak Lokalne savjetodavne grupe mladih Nikšića

U petak, 14.oktobra održan je sastanak Lokalne savjetodavne grupe mladih koja funkcioniše u okviru Agencije za lokalnu demokratiju.

Ova grupa mladih oformljena je prije 3 godine kao dio aktivnosti predviđenih projektom „Regionalna platforma za dijalog i učešće mladih Balkana”. Kako je ova godina ujedno i završna godina projekta posvećena rekapitulaciji, na ovom sastanku sumirali smo postignute rezultate i promjene do kojih smo došli. Takođe, razgovarali smo i o budućim aktivnostima i zadacima, naročito onih koji se tiču daljeg osnaživanja Info tačke za mlade, ali i našeg novog trogodišnjeg regionalnog projekta “Regional Youth Compact for Europe”. Ovaj projekat ima za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija mladih za praćenje primjene javnih politika i osnaživanje organizacija za procese zagovaranja kroz strukturisani javni dijalog. Skup kombinovanih aktivnosti kao što su regionalno umrežavanje, izgradnja kapaciteta članica Balkanske mreže za lokalnu demokratiju (BNLD) i omladinskih organizacija, monitoring, treba da povećaju uticaj organizacija civilnog društva u reformskim procesima na putu ka EU.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)