Sastanak sa partnerima iz Opštine Nikšić.

Predstavnici Agencije za lokalnu demokratiju, na čelu sa izvršnim direktorom Kerimom Međedovićem, su se sastali sa partnerima iz projekta Cooperazione Montenegro, predstavnicima Opštine Nikšić, tačnije Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje. Ispred Sekretarijata sastanku su prisustvovali sekretar Milan Korać i Maja Radoičić iz Kancelarije za mlade. Sastanak je obuhvatio brojne teme koje se tiču naše zajedničke saradnje, kao i mogućnosti za njeno unaprijeđenje. Glavna tema sastanka je okrugli sto koji će se održati krajem Marta mjeseca u Nikšiću, u okviru projekta Cooperazione Montengro.

Tema okruglog stola je „Slobodno vrijeme“, odnosno istraživanje kako mladi Nikšića provode svoje slobodno vrijeme, i mogućnosti za unaprijeđenje kvaliteta slobodnog vremena i razvoj plana za unaprijeđenje. Okruglom stolu bi prethodilo istraživanje mišljena javnog mnjenja kao i istraživanje ciljnih grupa, koje bi obuhvatilo četri fokus grupe, djeca i mladi romske populacije, djeca i mladi sa posebnim potrebama, djeca u stanju socijalne potrebe, nezaposleni mladi.

Na sastanku su utvrđeni osnovni postualti, kao i predložen plan sprovđenja istraživanja. Predloženo je da se angažuju stručna lica, sa iskustvom u oblasti društvenih istraživanja, koji bi svojim doprinosom povećali kvalitet samog istraživanja.

Okrugli sto bi bio i radni sastanak jer bi se nakon prezentacije podataka iz istraživanja, svi prisutni uključili u diskusiju kako bi se napravio kvalitetan i realan  plan koraka koji bi pomogli da se djeca i mladi usmjere na prave vrijednosti i motivišu za napredovanje.
Značajan dio sastanka su predstavljali i planovi za budućnost, kako razvoja saradnje Agencije i Opštine, tako i razvoja brojnih servisa koji će poboljšati participaciju građana u odlučivanju na lokalnom nivou, a samim tim i razvili demokratski procesi na lokalnom nivou.

Na kraju je zaključeno da je naša saradnja poslovično dobra i da jedini put kojim ona mora ići je put napredka, a to će i pokazati rezultati u bliskoj budućnosti.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)