Sastank sa partnerima iz projekta CRSE

U hotelu Ramada u Podgorici je održan radni sastanak sa italijanskim i domaćim parterima iz projekta CRSE. Delegaciju ALD je predvodio izvršni direktor Kerim Međedović, NVO „Šjore od mota“ predsjednica organizacije Danica Ivović a italijansku stranu sa brojnim predstavnicima je predvodio Dario Parisini iz Asocijacije socijalnih kooperativa Interland iz Trsta.

Nastavak sastanka se odigrao u prostorijama ADP Zid, gdje se razgovaralo o mogućnosti da ta organizacija učestvuje u projektu, naročito zbog velike baze volontera koju posjeduje. Domaćin druge etape sastanka ispred organizacije ADP ZiD je bio izvršni direktor Igor Milošević.

Tokom sastanka u hotelu Ramada se razradio plan razvoja projekta CRSE, i odredili osnovni smjerovi u kojim će se projektne aktivnosti kretati. Svi partneri su dali svoje ideje u vezi sa projektom i jasno definisali svoje pozicije u projektu. Raspravljalo se i o budžetu projekta, kako bi se sve planirane aktivnosti, kojih je mnogo, uklope u dati budžet projekta.

Projekat CRSE (Centar za razvoj socijalne ekonomije) će trajati dvjie godine i pokušaće da sa mrtve tačke pomjeri socijalno preduzetništvo u Crnoj Gori. Kao što je na sastanku zaključeno ne očekuju se revolucionalni rezultati, ali će omogućiti dobru podlogu za rast socijalne ekonomije. Projektom CRSE Agencija za lokaknu demokratiju je samo nastavila svoje aktivnosti koje se tiču razvoja duha kooperativizma, uspješno sprovedene u okviru projekta Procoop.

Prve aktivnosti projekta bi trebale biti promotivnog karaktera, gdje bi se radilo na promociji ideja socijalne ekonomije u Crnoj Gori. Promotivna kampanja bi bila osnova iz koje bi nastao Centar za razvoj socijalne ekonomije, koji bi pružao podršku otvaranju socijalnih preduzeća, sarađivao sa institucijama u donošenju pravnih akata iz ove oblasti i bio glavni generator dobrih praksi.

Svemu treba da prethodi studija izvodljivosti kojom će se utvrditi u kojim oblastima privrede ima prostora za socijalnu ekonomiju, indetifikacija zainteresovanih društvenih subjekata  i socijalno depriviranih grupa koje bi osnivala ova preduzeća, prostor za osnivanje koopertaiva u skladu sa sadašnjim zakonima, i model preduzeća koji bi bio održiv.

Na sastanku je jasno istaknutao da takva preduzeća moraju biti ekonomski održiva i ne smiju zavisiti od donacija, već da ravnopravno učestvuju u tržišnoj utakmici. Socijalno preduzeće mora stvarati profit da bi bilo održivo, ali u središtu njegovog djelovanja nije profit kao takav, već je cilj socijalna inkluzija članova kooperative.

Upravo zbog toga je planirano da prve aktivnosti budu podrška oblicima socijalnih kooperativa koji već postoje kod nas, i kojim će ovaj projekat pružti podršku u prelasku na ozbiljniji nivo. A u nastavku će očekivano biti da se otpočne sa razvojem predzeća koja bi kretala od samog početka i imale mogućnost za razvoj.

Sve ovo treba da doprinese razvoju dobre prakse socijalnog preduzetništva koja bi omogućila da se u jednom trenutku i u Crnoj Gori, stvore uslovi za zakonsko uređenje ove oblasti, što bi bitno uticalo na mogući procvat ove oblasti kod nas.

Brojne su prepreke koje čekaju ALD i ostale partnere tokom realizacije projekta, zbog toga se mora razvijati strpljenje i uspješni modeli realizacije projekta. Teškoća je mnogo i zato će ovaj projekat krenuti od suštinskih osnova, sa stalnom sviješću da je u pitanju pionirski poduhvat.

Božina Stešević

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)