Datum sastanka: 11.02.2014.

Sa NK za site

Predstavnici Agencije za lokalnu demokratiju su se sastali sa partnerima iz projekta Cooperazione Montenegro, predstavnicima Opštine Nikšić, tačnije Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje. Ispred Sekretarijata sastanku su prisustvovali sekretar Milan Korać i Maja Radoičić iz Kancelarije za mlade.

Sastanak je obuhvatio brojne teme koje se tiču zajedničke saradnje, kao i mogućnosti za njeno unaprijeđenje. Glavna tema sastanka bio je okrugli sto koji će se održati krajem Marta mjeseca u Nikšiću, u okviru projekta Cooperazione Montengro.

Tema okruglog stola je „Slobodno vrijeme i rizično ponašanje mladih“, odnosno istraživanje kako mladi Nikšića provode svoje slobodno vrijeme, i mogućnosti za unaprijeđenje kvaliteta slobodnog vremena i razvoj plana za unaprijeđenje.

 

Okruglom stolu bi prethodilo istraživanje mišljena javnog mnjenja kao i istraživanje ciljnih grupa, koje bi obuhvatilo četri fokus grupe, i to: djeca i mladi romske populacije, djeca i mladi sa posebnim potrebama, djeca u stanju socijalne potrebe, nezaposleni mladi.

 

Na sastanku su utvrđeni osnovni postulati, kao i predložen plan sprovđenja istraživanja. Predloženo je da se angažuju stručna lica, sa iskustvom u oblasti društvenih istraživanja, koji bi svojim doprinosom povećali kvalitet samog istraživanja.

 

Okrugli sto bi bio i radni sastanak jer bi se nakon prezentacije podataka iz istraživanja, svi prisutni uključili u diskusiju kako bi se napravio kvalitetan i realan akcioni plan koji bi pomogao da se djeca i mladi usmjere na prave vrijednosti i motivišu za napredovanje.

 

Značajan dio sastanka su predstavljali i planovi za budućnost, kako razvoja saradnje Agencije i Opštine, tako i razvoja brojnih servisa koji će poboljšati participaciju građana u odlučivanju na lokalnom nivou, a samim tim i razvili demokratski procesi na lokalnom nivou.

 

Na kraju je zaključeno da je naša saradnja poslovično dobra i da jedini put kojim ona mora ići je put napretka, a to će i pokazati rezultati u bliskoj budućnosti.

 

Božina Stešević