Seminar Net or Neet

Pojava ‘NEET'(Not in Education, Employment or Training – osoba koja nije uključen u obrazovanje, nezaposlena je i nije na bilo kakvoj stručnoj obuci) u Evropskoj Uniji prepoznata je kao problem koji je neophodno rešavati nizom raznovrsnih aktivnosti, tako da se u okviru Erasmus + Programa finansira i ovaj projekat čiji je koordinator Margherita Societa Cooperativa Sociale r.l. ONLUS (Italija) a partneri su : Agencija za lokalnu demokratiju (Crna Gora), Agencija e Demokracise Vendore ne Shqiperi (Albania), Centar lokalne demokratije (Srbija), Comune di Regio Emilia (Italija), Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto (Slovenija), European University of Tirana (Albania), Fundacion Privada Indera (Španija), Kujawsko-Pomorska WK OHP (Poljska), The European Association for Local Democracy (Francuska). Projekat se odvija od 1.8.2016. do 31.7.2017. a ciljevi su sledeći: razmjena dobre prakse u oblasti prevencije ranog napuštanja škole koja se oslanja na lokalnu i međunarodnu umreženost, uspostavljanje novih mreža i saradnje među organizacijama koje djeluju u okviru rada s mladima kako bi se spriječilo rano napuštanje škole, promovisanje novih metodologija rada s mladima koje uključuju i instrumente neformalnog učenja i promovisanje profesionalnog razvoja svih koji rade u oblasti obrazovanja i obuke mladih. .
Seminar je organizovan od 9-14. februara 2017. u gradu Sandrigo, u kome se nalazi i djeluje Cooperativa Margherita- organizacija koja koordinira ovim projektom. Agenciju za lokalnu demokratiju Nikšić su predstavljale Milica Gačević, psiholog iz Podgorice, Marta Nikolic prof. engleskog jezika i Miljana Peković politikolog iz Nikšića.

Agenda ovog petodnevnog seminara u prvi plan je stavila prezentacije samih učesnika, kao i njihov praktični rad o školama , bilo je organizovano i predavanju na temu umrežavanja – zakonitosti, karakteristike i potencijali.

Takođe svaka organizacija je predstavila svoje vidjenje rješenja problema ranog napuštanja škole, mjesec dana uoči dolaska organizatoru je trebalo dostaviti kojem od tri ponuđena tipa aktivnosti prezentacija pripada. Prvi tip bio je definisanje mreže i njenog značaja, drugi tip bio je kako umreženost doprinosi prevenciji ranog napuštanja škole, i najzad treći tip prezentacija – refleksija na postojeće stanje i mogućnosti za proširivanje mreža. U svojoj prezentaciji, naše predstavnice su istakle primjer dobre prakse Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole kako svojom umreženošću sa brojnim poslodavcima, učenici obavljaju praktičnu nastavu, predavačima, socijalnim partnerima, cjelokupnom lokalnom zajednicom, nevladinim organizacijama, doprinosimo da procenat onih koji napuste školovanje bude svega 1,5%. Na ovoj praksi pozavidjele su nam i mnoge razvijenije zemlje, članice EU, i čak u finalnom predstavljanju rezultata seminara, španski tim je istakao da je najkorisnija za njih bila crnogorska prezentacija i da će pokušati ovu praksu da implementiraju u Barseloni odakle dolaze. U toku seminara i Cooperativa Margherita je predstavila svoj model ‘networkinga’ koji je veoma uspješan i razgranat, bila je organizovana i posjeta objektu u kome osobe s invaliditetom provode dan . Takođe organozovana je i posjeta gradiću Bassano . Upriličeno je i Internacionalno veče gdje je svaka zemlja imala svoj štand s turističkim,kulturno-gastronomskim ali i umjetničkim obilježljima. Organizatori su organizovali aktivnost koja promoviše karijerno usmjeravanje od 9-13h u lokalnim školama. Aktivnost je nazvana ‘laboratorija’ a od svih 10 predloženih (svaki tim gore navedenih organizacija poslao je po 1 plan aktivnosti za laboratoriju) odabrano je samo 4 tako da smo izuzetno ponosni da je upravo plan časova naseg tima odabran za realizaciju. U toku ova dva blok časa, italijanski dvanaestogodišnji učenici iz niže srednje škole pravili su poster kojim ilustruju svoje buduće zanimanje – tj. Kako vide sebe za 10 godina, ispunjavali piramide vrijednosti i vrlina i radili upitnike na kraju kojih su sumirani rezultati ukazali u kojim oblastima će njihovi potencijali biti najbolje iskorišćeni, tl. da li treba da izaberu tehniku, medicinu, filosofiju, socijalni rad, strane jezike za dalje studije.
Poslednjeg dana seminara rezultati rada su predstavljeni predstavnicima lokalnih vlasti kao i onih iz regije Veneto, u Veneciji.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)