Sistemska podrška opštinama i drugim akterima javnog i civilnog sektora

Juče, 30.05.2017. god. je zatvoren poziv za predlaganje projakata u okviru Interreg programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora.

Kako svaki projekat mora uključiti bar po jednog partnera iz sve tri države, ovaj trilateralni program je pružio veliku mogućnost za uključivanje crnogorskih institucija i organizacija u ovom pozivu. Agencija za lokalnu demokratiju je preko svojih partnera iz Italije i Albanije, velikog broja opština i nevladinih organizacija iz ovih država dobila mogućnost da učestvuje u 7 projekata.

U ovom procesu posredovala je između pomenutih partnera iz Italije i Albanije (Opština Tricase – ITA, Opština Compobasso – ITA, Opština Curtofiano – ITA, Opština Salve (ITA), Opština Cellino San Marco (ITA), Centar za ekonomski razvoj i saradnju (ALB), Univerzitet Mediteran iz Tirane, EDSF fondacija (ALB) i brojni dr.respektabilni partneri) i partnera u Crnoj Gori, poput Opštine Nikšić, Herceg Novi, Bar, Ulcinj, Kotor i Bijelo Polje, gdje su za 28 ponudjenih projekata sve opštine i ostale institucije / organizacije imali mogućnost da se priključe, bilo kao partneri, bilo kao vodeći aplikant. Ovom prilikom ostvarena su minimum 10 partnerstava, a sa mogućnošću dobijanja 2 miliona eura za projekte koji će se realizovati u Crnoj Gori u oblasti socijalne zaštite, ekonomije, ekologije, turizma itd.
Na ovaj način Agencija za lokalnu demokratiju pruža sistemsku podršku opštinama i drugim akterima iz javnog i civilnog sektora za organizovaniji nastup i efikasnije korišćenje fondova za unapređenje kvaliteta života građana.
U narednom periodu, nastaviće se rad na izgradnji partnerstava sa ciljem unapređenja uprave koja će efikasno odgovarati na potrebe svojih građana. Prva mogućnost za to je i Dunavski transnacionalni program, u okviru IPA II komponente Evropske Unije, a rok za dostavljanje prijedloga projekata u okviru ovog poziva je 6.jun 2017.godine. Prvi sljedeći poziv vezuje se za bilateralni program Srbija – Crna Gora, u okviru iste IPA II komponente, kao i drugi poziv u okviru ADRION (Jadransko – jonskog) programa u trećem kvartalu 2017.godine.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)