Stipendija “Gianfranco Martini”

ALDA – Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju dodjeljuje godišnju stipendiju od 2013. godine u znak sjećanja na Đanfranka Martinija, počasnog predsjednika 1999.godine kada je osnovana ALDA i jednog od osnivača asocijacije. Stipendija “Gianfranco Martini” se godišnje dodjeljuje studentima ili istraživačima koji razviju studijski ili radni projekat koji se odnosi na sljedeće teme: lokalna demokratija, angažman civilnog društva i / ili internacionalni dijalog. Cilj je dobiti visokokvalitetno akademsko istraživanje i analizu polja djelovanja ALDA-e, razviti nove strategije djelovanja i dalje promovisati ove vrijednosti.

Kako se prijaviti:
Aplikacija mora sadržati konciznu prezentaciju od maksimum 5 stranica, u kojoj kandidat ukazuje na cilj studije ili radnog projekta i kako će doprinijeti i podstaknuti navedene teme. Podnosilac prijave će takođe navesti za šta će se koristiti stipendija. Aplikacija takođe treba da sadrži izjavu o motivaciji i relevantne reference.
Odabrani kandidati trebaju poslati prijavu do 20. marta na sljedeći e-mail: francesco.pala@aldaintranet.org , sa naznakom “Scholarship G. Martini 2018”. Dobitniku će stipendija biti dodijeljena tokom Generalne skupštine ALDA-e, koja se ove godine održava krajem aprila u Briselu.
Više informacija možete naći na zvaničnom sajtu ALDA-e.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)